SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  SZKOLNYM KONKURSIE  ‘MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017’

 

Cele konkursu:
-Motywowanie do nauki języka angielskiego
-Promowanie uzdolnień językowych uczniów

 REGULAMIN
Adresatami konkursu są uczniowie klas I-III, IV-VI Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady udziału:
- Szkolny konkurs  ma na celu wyłonienie Mistrza Języka Angielskiego w klasach I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej w Mieczynie.
- Konkurs odbędzie się 31 marca 2017 r.
- Konkurs ma formę testu leksykalno- gramatycznego oraz quizu na temat Wielkiej Brytanii (pytania zamknięte i otwarte).
- Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej.
- Zwycięzcą w każdej klasie zostaje uczeń , który zdobył najwięcej punktów.

- Od decyzji komisji konkursowej nie można się odwołać.- Za zdobycie tytułu Klasowego Mistrza Języka Angielskiego uczniowie otrzymują dyplomy i upominki.

Organizator: p. Maria Gacia

 

ZAGADNIENIA DO KONKURSU MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO  2017

KLASA I
1. Kolory
2. Zabawki
3. Liczebniki 1-20
4. Przybory szkolne
5. Zwierzęta
6. Udzielanie prostych informacji np. What’s your name? How old are you?
KLASA II
1. Liczebniki 1-100
2. Zabawki, przedmioty i meble w pokoju np. komiks, stół
3. Przybory szkolne
4. Udzielanie informacji na swój temat np. What’s your name? How old are you? Where do you live?
5. Opis pomieszczenia z użyciem ‘There is, there are’
6. Czasowniki have got, like, to be np. What is it? What is your favourite food? Do you like pizza? Have you got a brother?
KLASA III
1. Udzielanie odpowiedzi na proste pytania np.:What do you have for breakfast? What time do you go to bed? Can you swim? Do you like pasta? What’s in your town? What’s your favourite film? What’s your favourite food?
2. Czasownik like/don’t like/likes/doesn’t like
3. Zaimki his/her
4. Godziny
5. Liczebniki 1-100.
6. Formy spędzania wolnego czasu np. reading, painting, watching tv
KLASA 4
1. Środki językowe (zadanie z lukami)
2. Czas gramatyczny Present Simple
3. Zaimki osobowe I, you, she, he, it, we, you, they
4. Czasownik to be, have got, like
5. Kraje i narodowości
6. Przymiotniki opisujące wygląd człowieka np. young, pretty, nice, ugly, tall, short …
7. Opis pomieszczenia z użyciem there is, there are, there isn’t , there aren’t
8. wyrazy o podobnym brzmieniu
9. Komunikacja np. Jest popołudnie. Przywitaj się z nauczycielem.
10. Zawody, praca np. teacher, firefighter
KLASA 5
1. Środki językowe (zadanie z lukami)
2. Czas gramatyczny Present Simple
3. Zaimki osobowe I, you, she, he, it, we, you, they
4. Czasownik to be, have got, like
5. Kraje i narodowości
6. Przymiotniki opisujące wygląd człowieka np. young, pretty, nice, ugly, tall, short …
7. Opis pomieszczenia z użyciem there is, there are, there isn’t , there aren’t
8. Czas gramatyczny Present Continuous    
9.Czasowniki nieregularne
10.Uzupełnianie dialogu , scenka w kinie, w restauracji
KLASA 6
1. Środki językowe (zadanie z lukami)
2. Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
3. Funkcje językowe, uzupełnianie rozmowy brakującą wypowiedzią
4. Stopniowanie przymiotników np. bad-worse-the worst
5. Czasowniki nieregularne
6. Słownictwo: dom, wyposażenie, praca, życie towarzyskie, formy spędzania wolnego czasu, żywienie, zakupy, turystyka, szkoła, przedmioty nauczania, przybory szkolne
ZAGADNIENIA DO QUIZU O WIELKIEJ BRYTANII
KLASY 1-6
1. 'Trick or treat' związany jest ze świętem:  Halloween  
 2) Jakie kolory ma flaga Wielkiej Brytanii? Czerwony, niebieski, biały
3) Jaka waluta obowiązuje w Wielkiej Brytanii? Funt brytyjski
4) Gdzie znajduje się Stonehenge? w Anglii
5) Rozmawiając z Królową, którego ze zwrotów użyjesz? Your Majesty  
6) Podaj tytuł hymnu Wielkiej Brytanii-God, save the Queen
7) Co to jest Pancake Day? Święto naleśnika.
8)Jak nazywa się pałac, w którym mieszka królowa Elżbieta II? Pałac Buckingham
9) Jak potocznie nazywa się londyńskie metro? - The tube, underground.
10) Podaj nazwisko najsłynniejszego dramatopisarza, autora m.in. "Romeo i Julia " - William Shakespeare.
11. Jak nazywa się główna handlowa ulica Londynu? Oxford Street.
12. Jak nazywa się słynne koło młyńskie nad Tamizą z fantastyczną panoramą miasta? London Eye


Copyright © 2014. All Rights Reserved.