SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 Dnia 17 maja troje uczniów z klasy trzeciej pod opieką pani Marii Gacia gościło  w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Szkoła Podstawowa w Mieczynie jako jedyna reprezentowała gminę Krasocin w II Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W zmaganiach językowych brało udział 15 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Nauczyciele przygotowujący uczniów odbyli szkolenie, na które składały się spotkania stacjonarne oraz e-learning w ramach sieci współpracy i samokształcenia, zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
W dniu konkursu uczniowie rywalizowali w trzyosobowych zespołach, konkurs podzielony był na trzy etapy: test leksykalno-gramatyczny, autoprezentacje oraz tzw. spelling czyli umiejętność literowania wyrazów w języku angielskim. Organizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Geoparkiem Kielce. Wśród instytucji wspierających przedsięwzięcie znalazły się Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wydawnictwo Oxford, FRSE, English Teaching oraz główny sponsor – British Council.

 

 Kielecki Geopark zlokalizowany jest w południowo- wschodniej części rezerwatu przyrody Wietrznia. Wyjazd był zatem wspaniałą okazją do podziwiania krajobrazu Gór Świętokrzyskich oraz do spaceru po Centrum Geoedukacji. W przerwach między zadaniami uczniowie odbyli wirtualną podróż w głąb ziemi za sprawą kapsuły symulatora 5D, zjedli pyszne ciasto, zrobili pamiątkowe zdjęcia, nawiązali nowe znajomości i bawili się na placu zabaw należącym do Geoparku. Co najważniejsze- utwierdzili się w przekonaniu, że znajomość języka angielskiego stanowi dziś ogromną wartość. Wrócili zmotywowani i pełni pozytywnych wrażeń. Pomimo tego, że rywalizacji towarzyszył ogromny stres i nie udało się zdobyć miejsca na podium, dzieci stwierdziły, że warto było wziąć udział w konkursie. My wierzymy, że mając tak pozytywne podejście, czeka ich niejeden sukces w przyszłości. Już dziś jesteśmy z nich dumni.


            


Copyright © 2014. All Rights Reserved.