Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Nasza szkoła od kilku już lat włącza się w obchody DBI. W tym roku – 5 lutego - zaczęliśmy od prezentacji multimedialnej pt."Kodeks Bezpiecznego Internauty" wykonanej przez uczennice klasy VI: Weronikę Woś i Kingę Chruściel. Dziewczynki przedstawiły całej społeczności szkolnej zasady jakimi należy się kierować korzystając z sieci, aby nie przysporzyć sobie kłopotów. W kolejnych dniach nauczyciele klas 0-III przeprowadzali lekcje według scenariusza przygotowanego przez nauczyciela informatyki pt. Internet – „okno na świat” czy „wysypisko śmieci”?. Dzieci swoje przemyślenia i wiedzę na temat wad i zalet Internetu przelały na papier w formie rysunków.

Tematem przewodnim tegorocznego, międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu były prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Dlatego w klasach IV-VI przeprowadzono pogadanki na lekcjach z wychowawcą jak również na zajęciach informatyki na temat odpowiedzialności za swoje działania w Internecie, szanowaniu innych jego użytkowników i respektowaniu ich praw. Uczniowie mogli również zapoznać się z bezpiecznymi stronami internetowymi takimi jak: www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl.

15 lutego odbyło się podsumowanie wszystkich działań związanych z tegorocznym DBI i wyróżnienie najciekawszych prac plastycznych. I tak oddział przedszkolny i klasa I zostały wyróżnione za pracę zbiorową, natomiast Maciej Wydrych i Wiktor Robak z klasy II, a Natalia Pianka i Paula Sobczyk z klasy III, za prace indywidualne.

Agata Szymczyk