SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Ten zwycięża, kto miłuje”, te słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały tegorocznemu Dniu Patrona. Już siedem lat nasza szkoła nosi imię tego Wielkiego Polaka – Prymasa Tysiąclecia. Podobnie jak w poprzednich latach, uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów i zapaleniem symbolicznego znicza pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Następnie cała brać uczniowska wraz z nauczycielami i rodzicami udała się do kaplicy w Mieczynie, gdzie wszyscy uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez ks. Marka Szybę i modlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego. Po nabożeństwie w murach szkoły odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy V i chórek z klasy IV pod kierunkiem pani A. Frączek. Uczniowie prozą

i poezją przybliżyli życiorys Prymasa podkreślając, iż są dumni, że szkoła do której uczęszczają nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zachęcali do życia wg nauki tego Wielkiego Polaka.

 

Wielki Kardynał Prymas Tysiąclecia, (tak był nazwany przez Ojca Świętego Jana Pawła II) jako dąb mocny wyrósł nad stulecia na cześć i chwałę plemienia polskiego! Niech mu oddadzą cześć i podziwienie, bo ponad ludzkie wznosi się stworzenie.

 

 

On był czcicielem wiernym Matki Bożej, jej się w niewolę chętnie ofiarował i zawsze obraz Matki Częstochowskiej serce i oczy Prymasa radował. Sługą Maryi był przez całe życie i Jej w kazaniach zawsze głosił chwałę.

 

 

 

On był przykładem męstwa w każdej chwili, szedł śmiało naprzód wbrew czerwonej fali, ani na chwilę głowy swej nie schylił, choć inni jak trzcina na wietrze się chwiali. Mówiono o Nim: "Kardynał z żelaza", co się bardzo rzadko w całym świecie zdarza.

 

 

 

Trzy lata cierpiał samotnie w więzieniu (nawet adresu nie podali Jego). Znosił udręki w Chrystusa imieniu i dla Kościoła rzymskiego - świętego. Był jak męczennik z pierwszych lat Kościoła, choć inni drżeli ze strachu dokoła.

 

 

 

Piękne kazania głosił na ambonie, był Chryzostomem dwudziestego wieku. Poprzez zdradzieckie świata tego tonie pewnie prowadził ciebie, wierny człeku. Tysiące kazań po sobie zostawił i tym Ojczyznę naszą, Polskę, wsławił.

 

 

 

Odszedł do Pana po pewną nagrodę i dzisiaj w niebie wstawia się za nami. Jego modlitwa daje nam ochłodę, wśród skwaru życia, gdy jesteśmy sami. O Sługo Boży, Czcigodny Stefanie, przyjmij, prosimy pokorne błaganie”.

 

Na zakończenie pani dyrektor M. Klimczyk-Karpińska, z okazji Święta Szkoły, złożyła życzenia szkolnej społeczności i wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu o Patronie, który zorganizowały panie M. Ciszek i M. Sornat.

Laureatami zostali: Natalia Pianka z kl. V – I miejsce, Kinga Kowalczyk z kl. IV – II miejsce, Kacper Jakub Łapot kl. IV – III miejsce, Karolina Wydrych kl. VI- IV miejsce.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.