SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się piątkowa uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Następnie pani dyrektor Małgorzata Klimczyk – Karpińska powitała wszystkich zebranych i skierowała kilka słów do kończących szkołę, uczniów klasy VI, oddając im następnie po raz ostatni scenę, na której oni „w podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom zaprezentowali program artystyczny.

Program miał formę koncertu życzeń. Do jego realizacji niezbędna okazała się pomoc „śpiewających” uczniów klasy V: Natalii Pianka, Emilii Raczyńskiej, Huberta Frączka. I tak, wedle zasady „dla każdego coś miłego”, nauczyciele i pracownicy szkoły siedząc na honorowym miejscu wysłuchali piosenek lub wierszyków im dedykowanych. Oczywiście uczniowie klasy VI nie zapomnieli o swoich rodzicach, dziękując im za pomoc w ukończeniu szkoły, jak również za udział w przygotowaniach do tej uroczystości. Również uczniowie klasy V przygotowali dla swoich starszych kolegów upominki. W tym roku były to kubki z grupowym zdjęciem absolwentów.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectw i nagród uczniom klasy VI, a następnie wszystkim wyróżnionym z klasy IV i V.

Za godne reprezentowanie szkoły, dyplomami i nagrodami książkowymi uhonorowano również poczet sztandarowy z klasy VI w składzie: Seweryn Jadowski, Patrycja Mróz, Karolina Wydrych.

Gdy uroczystość zbliżała się ku końcowi, pani dyrektor poinformowała wszystkich o odejściu księdza Marka Szyby na emeryturę. Dziękując za dotychczasową współpracę, za uśmiech i życzliwość, życzyła księdzu Markowi wysokiej emerytury.

Zwieńczeniem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 była msza święta, na którą poprowadził wszystkich nowy poczet w składzie: Hubert Frączek, Wiktoria Łapot, Emilia Raczyńska.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.