SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Inauguracja roku szkolnego 2009/10

 

1 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. Na rozpoczęciu n roku szkolnego obecni byli nie tylko uczniowie szkoły, ale także rodzice niektórych dzieci.

Na początku miało miejsce wejście pocztu sztandarowego, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły- pani M. Klimczyk- Karpińska. Po przemówieniu pani dyrektor odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy V. Na akademii wspominano wakacje, przypominano o nadejściu nowego roku szkolnego i związanych z nim obowiązkach oraz o bardzo ważnej dla Polaków rocznicy. 1 września obchodziliśmy 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamięć poległych na różnych frontach tej wojny uczczono minutą ciszy. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie czekali na nich wychowawcy z ważnymi do przekazania informacjami. O godzinie 10.30 wszystkie klasy zebrały się przed budynkiem szkoły, by udać się do kościoła na wspólną modlitwę.

J. Sornat

 


Sprzątanie Świata

 

W piątek 18 września, wzorem poprzednich lat, odbyła się w naszej szkole akcja Sprzątanie Świata. Wszyscy uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki wyruszyli do pracy. Młodsze dzieci z kl.0-III, pod okiem wychowawców, sprzątali teren wokół szkoły i pobliskiej kaplicy. Uczniowie kl. IV- VI, wraz z opiekunami, oczyszczali pobliski las z pozostawionych w nim śmieci. Zdjęcia obok przedstawiają efekt pracy, ciężkiej pracy .

Teraz jeszcze tylko trzeba dowieźć worki do śmietnika przy szkole, ale i z tym zadaniem nasi uczniowie poradzili sobie doskonale!!!

 

Irena Kukla

 


"W starym domu"- konkurs Klubów 4H

 

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w finale wojewódzkiego konkursu Klubów 4 H Ziemi Świętokrzyskiej. W tym roku wędrowaliśmy szlakiem starych chat. Poznawaliśmy wnętrze starego domu, jego wyposażenie i narzędzia, jakimi posługiwali się nasi przodkowie. Zgromadziliśmy wiele ciekawych i cennych przedmiotów, poznaliśmy kawał historii ale także i ludzi, którzy pamiętają jeszcze wiele z tych odległych czasów . Utrwaliliśmy zarazem dla potomnych na zdjęciach , w albumach wiele widoków drewnianych, ponad stuletnich chat, mebli i rekwizytów związanych z codziennym życiem w tamtych latach. Wśród zgromadzonych rekwizytów na szczególną uwagę zasługuje wiklinowy wózek dziecięcy z przełomu XIX i XX wieku, sztućce, talerze, krzyż z domowego ołtarzyka, cieślica skoblica do robienia butów zwanych drewniakami. Wszystko to z XIX wieku. Komisja konkursowa doceniła nasze starania i przyznała nam drugie miejsce.

 

L. Siwek

 


Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

Wzorem lat ubiegłych, na spotkanie z dziećmi klasy pierwszej został zaproszony funkcjonariusz Policji. Aspirant Marcin Suchacki przekazał uczniom wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią w czasie zabaw czy podczas jazdy na rowerze. Uczniowie otrzymali upominki w postaci pasków odblaskowych. Spotkanie zakończyło się wyjściem przed budynek szkoły i ćwiczeniami w przechodzeniu przez jezdnię. Ćwiczeniom towarzyszył koziołek. Wychowawczyni uwieńczyła spotkanie pamiątkowymi zdjęciami.

 

U. Dudek

 


Tydzień Żytniego Chleba

 

 

W dniach 12-16 października obchodziliśmy „Tydzień Żytniego Chleba”. Akcja ta zainicjowana została przez Fundację „Dobre Życie”, której celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i kreowanie postaw świadomego konsumenta. Z tej okazji uczniowie kl. VI przygotowali apel, na którym zapoznali całą społeczność z historią chleba. W akcji wzięli udział również najmłodsi uczniowie z kl.0 ,którzy zaprezentowali program

pt. „ Od ziarenka do bochenka”. Gościliśmy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mieczyna oraz Pana Siwka z Borowca. Dzięki naszym gościom uczniowie mogli poznać sposób wypiekania tradycyjnego chleba oraz zobaczyć prawdziwe żarna. Akcja umożliwiła dzieciom zdobycie wiedzy na temat wartości odżywczych chleba i jego właściwości zdrowotnych.

 

I. Kukla


Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

16 października, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, nauczyciele religii chcąc przybliżyć sylwetkę tego Wielkiego Polaka, przygotowali ciekawą prezentację multimedialną. Uczniowie zebrani w sali gimnastycznej z uwagą ją obejrzeli a następnie zaśpiewali ulubioną przez Jana Pawła „Barkę”

 

A. Frączek

 

 


 

Ślubowanie uczniów kl. I

W ostatnim tygodniu października odbyły się uroczystości związane ze Ślubowaniem Pierwszoklasistów. Nowi uczniowie, jak dało się zauważyć, z wielkim przejęciem złożyli przysięgę oraz zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Na uroczystość licznie przybyli rodzice oraz starsi uczniowie, którzy swoją obecnością wspierali najmłodsze koleżanki i kolegów w tej ważnej dla nich chwili.
Po zakończeniu nowo zaprzysiężeni uczniowie udali się do swojej klasy, gdzie czekała na nich niespodzianka przygotowana przez rodziców.

 

U. Dudek


Pamiętamy o tych, którzy odeszli

 

Pierwszy listopada, to czas zadumy i refleksji nad życiem, to czas wspomnień o bliskich, którzy odeszli. Stajemy skupieni nad mogiłami, by jeszcze raz przywołać w pamięci obrazy tych, z którymi spędziliśmy wiele chwil naszego życia. 29 października odbył się apel poświęcony uroczystości Wszystkich Świętych. Uczniowie kl.V i Oddziału przedszkolnego wierszem i piosenką wyrazili pamięć o tych, których już nie ma wśród nas.

 

M. Sornat

 


Narodowy Dzień Niepodległości

 

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsza data w naszym polskim kalendarzu patriotycznym. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli pojawiła się na politycznej mapie Europy.
Uroczystości niepodległościowe w naszej szkole miały miejsce już 10 listopada. Uczniowie klasy V przygotowali uroczystą akademię.


 

"Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej”. Pod takim hasłem świętowaliśmy w szkole, po raz pierwszy w tym roku, Dzień Życzliwości. To światowe święto obchodzone jest 21 listopada. Nasi uczniowie z tej okazji wykonywali kolorowe kartki, które zaprezentowano na szkolnym korytarzu. Były one promocją życzliwości, przyjaźni oraz koleżeństwa. Poszczególne klasy, wspólnie z wychowawcami, w swoich salach wykonywały dekoracje zachęcające do bycia życzliwym. Takie Dni sprzyjają tworzeniu dobrego klimatu w klasie i w szkole.

Irena Kukla

 


 

Podsumowanie Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

 

18 grudnia odbył się w naszej szkole uroczysty pokaz umiejętności podsumowujący zakończenie I etapu projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Dzieci z kl. II, pod kierunkiem pani Mieczysławy Ciszek, zaprezentowały swoje umiejętności przedstawiając program artystyczny pt. ”Zabawy zimowe " . Zaproszonymi gośćmi i obserwatorami byli: przedszkolaki, uczniowie klas I - VI, nauczyciele i rodzice.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mieli szansę odkrywać swoje zainteresowania i talenty oraz je rozwijać. Uczestniczyli w wielu różnorodnych zajęciach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, działali we wszystkich dziedzinach aktywności. Wiele radości dawały dzieciom zabawy w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, zorganizowanych dzięki pomocom dydaktycznym Projektu. Uczniowie sami wybierali miejsce pracy, obszar swojej działalności , oczywiście przy wsparciu nauczyciela. Odnajdywali tu własny styl pracy, własny styl uczenia się zgodny z ich profilem inteligencji. Dostrzegali swoje mocne strony. Zajęcia te sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi uczniów, a ciekawe środki dydaktyczne inspirowały ich do działalności poznawczej, wyzwalały zapał do pracy i pomysłowość.

Projekt był współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Mieczysława Ciszek


XVIII Finał WOŚP

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w naszej szkole o tydzień później niż w całym kraju. 10 stycznia, podczas XVIII Finału, aura spłatała nam niespodziankę. Brak prądu i związane z tym problemy nie pozwoliły na zorganizowanie koncertu. Ale 17 stycznia zabawa i tak była wyśmienita. Ze swoimi przedstawieniami wystąpili uczniowie klas „0” i II. Mieliśmy okazję podziwiać talenty wokalne uczennic z klas starszych i kabaretowe popisy młodzieży z Mieczyna. Zagrał zespół 6-cio Pak z Krasocina, a całą imprezę muzycznie oprawił DJ VANIA. Występy przeplatane były licytacjami zebranych na tę okoliczność gadżetów. Licytowano m.in. kalendarz XVIII Finału, ryby akwariowe, maskotki, koszulki zespołu 6-cio Pak, prace szydełkowe, książki, kasety, kubki itp. Licytacje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Ponadto można było zakupić kawę, herbatę, chleb ze smalcem, domowe ciasto. Ze sprzedaży tych artykułów dochód oczywiście przeznaczony był na WOŚP. Zebraliśmy łącznie sporą kwotę - 2428zł. Jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1000 zł. Uzyskany wynik nas bardzo cieszy.

Wszystkie smakołyki oraz licytowane przedmioty przekazali rodzice i sponsorzy ( Firmia Raf-POL R. i V. Chruściel, Wójt Gminy Krasocin, opiekunowie zespołu 6-cio Pak)

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, panią A. Frączek, gorąco dziękują wszystkim, którzy pomogli zorganizować i swymi działaniami uświetnili tegoroczny Finał WOŚP w naszej szkole. DZIĘKUJEMY!

 

Agata Frączek

 


Dzień Babci i Dziadka

 

 

W styczniu już od kilkunastu lat organizujemy Dzień Babci i Dziadka, w tym roku uroczystość ta wypadła w okresie ferii zimowych. Mimo śniegu i dużego mrozu, dzieci dotarły do szkoły ze swoimi babciami i dziadkami.

W udekorowanej sali gimnastycznej, po powitaniu i życzeniach złożonych przez nauczycieli, dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Na początku były życzenia od wnuków. Następnie przedszkolaki wystawiły program pt „Przedstawienie noworoczne” w którym oprócz recytacji wierszyków, w barwnych strojach zatańczyły walczyka. Uczniowie klasy II zaprezentowali przedstawienie pt. „Zabawy zimowe”, przygotowane w ramach realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Było to widowisko łączące elementy recytacji, śpiewu i tańca.

W dalszej części dzieci z klas III – VI zabawiały gości wesołymi skeczami, recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.

Jak co roku w miłej i przyjemnej atmosferze upłynęła również druga część spotkania, w której gości poczęstowano herbatą i ciastem, upieczonym przez rodziców naszych uczniów.

Spotkanie dostarczyło wszystkim wiele radości. Było okazją do rozmów i wspomnień. Uroczystość tę przygotowały panie: Małgorzata Sornat, Mieczysława Ciszek, Lidia Siwek, Agata Frączek. Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole to już tradycja, którą nadal będziemy podtrzymywać.

 

Małgorzata Sornat, Mieczysława Ciszek

 


Ferie zimowe - wesołe, bezpieczne i sportowe!
 

Pod takim hasłem 26 stycznia 2010r. odbył się w szkole turniej gier i zabaw sportowych, którego współorganizatorami byli policjanci z posterunku w Krasocinie.

Najpierw policjanci M. Suchacki (nasz dzielnicowy) i Grzegorz Celebański przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, a następnie uczniowie rywalizowali na torze przeszkód w dwóch kategoriach: klasy 0 – III i IV – VI. Zabawa była wyśmienita, w duchu zdrowej rywalizacji. Nie było pokonanych. Wszyscy okazali się zwycięzcami a nagrody ufundowane przez Policję – gry planszowe – sprawiły dzieciom dużo radości.Spotkanie zakończyło się ogniskiem. Mimo siarczystego mrozu udało się upiec kiełbaski, które ufundował Pan R. Chruściel z Huty Starej.

 

Agata Frączek

 


III miejsce w ogólnopolskim konkursie
 

Dnia 29 stycznia 2010 roku w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Komisji Konkursu "Nasza przyszłość z 4H" wspólnie organizowanego przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce i Ambasadę USA w Warszawie.

Komisja Konkursu "Nasza przyszłość z 4H" obradowała w składzie:

* Stanisława Kwaśniewska - Przewodnicząca Komisji z Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków,

* Katarzyna Boczek - Prezes Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce,

* Eric Wenberg - Ambasada USA w Warszawie,

* Agata Kingsbury - Ambasada USA w Warszawie,

* Elżbieta Wawreniuk - Redakcja Agro.

Do konkursu przystąpiło łącznie 39 Klubów 4H z całej Polski. Po wspólnych naradach, zgodnie z regulaminem konkursu Komisja spośród 70 nadesłanych prac wyłoniła 9 zwycięskich i 3 wyróżnione plakaty z podziałem na trzy kategorie wiekowe. I tak w ramach konkursu zostały nagrodzone następujące Kluby:

I grupa wiekowa kluby szkolne do 10 lat:

I.miejsce ·- Klub POLNE KWIATKI z Zembrowa (woj. mazowieckie),

II. miejsce - Klub ISKRA z Ożarowa (woj. świętokrzyskie),

III. miejsce ·- Klub ORLIKI z Mieczyna (woj. świętokrzyskie),

Do konkursu przygotowywała uczniów pani Lidia Siwek. Serdeczne gratulacje !!!

A oto zwycięska praca

 

Małgorzata Klimczyk - Karpińska

 

 


Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

Już po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, a właściwie Tydzień Bezpiecznego Internetu. Przez pięć dni (8.02.-12.02.2010 r.) uczniowie oglądali krótkie filmy przedstawiające typowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

I tak w poniedziałek uczniowie dowiedzieli się o cyberprzemocy, poznali jakie formy może przyjmować i gdzie można szukać pomocy.

We wtorek, tematem filmu były niebezpieczne kontakty. Czy spotkać się z osobą poznaną przez Internet? A jeśli tak, to jak przygotować się do tego spotkania i co to jest zasada ograniczonego zaufania?

W środę tematem filmu była umiejętność ochrony danych osobowych. Uczniowie mogli się przekonać, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z umieszczeniem w Sieci np. swojego zdjęcia portretowego.

 

Czwartkowy film był poświęcony nielegalnemu korzystaniu z pracy innych ludzi czyli kradzieży. Nie wszystko to co znajdziemy w Internecie można dowolnie ściągać i trzymać na dysku, stanowi to bowiem czyjąś własność i jest chronione przez prawo. A kradzież zawsze jest niewłaściwym zachowaniem oraz przestępstwem niezależnie, czy ma miejsce w świecie rzeczywistym, czy w Internecie.

W piątek tematem filmu były uzależnienia od Internetu. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu, a spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny.

Na zakończenie Tygodnia Bezpiecznego Internetu organizator akcji zapoznał wszystkich z Netykietą – czyli zasadami dobrego wychowania w Internecie.

Podsumowaniem całej akcji był konkurs z nagrodami z wiedzy o internetowych zagrożeniach oraz o ich unikaniu, aby surfowanie po Internecie mogło być bezpieczne.

Agata Szymczyk


Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.

Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.

 

Antoine de Saint- Exupery

 

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ ROZSTRZYGNIĘTY!

Z okazji Święta Zakochanych 14 lutego w naszej szkole odbył się konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI a ocenie ich prac podlegały: twórcza pomysłowość i wyobraźnia, technika wykonania oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Komisja konkursowa w składzie: Agata Szymczyk, Wanda Wilczyńska, Maria Gacia, postanowiła nagrodzić dyplomami prace następujących uczniów;

PATRYCJA KLIMCZYK, KLASA VI - MIEJSCE I

OLIWIA TATAR, KLASA IV, ADRIAN WERTKA, KLASA VI - MIEJSCE II (EX AEQUO)

KAROL KUKLA, KLASA IV - MIEJSCE III

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Życzymy Wszystkim dużo, dużo i jeszcze więcej miłości w życiu.

 

Maria Gacia

 


Dni Kultury Języka

 

W dn. 11 i 12 marca 2010 r. podsumowano DNI KULTURY JĘZYKA, które w naszej szkole przebiegały pod hasłem: „CHCESZ BYĆ POPULARNY, BĄDŹ KULTURALNY”. Dzieci z klas I- III walczyły o tytuł MISTRZA DOBRYCH MANIER, natomiast uczniowie kl. IV – VI opracowali KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA. Wybrane za pomocą pokera kryterialnego wskazówki będą dla całej społeczności uczniowskiej drogowskazem kulturalnego postępowania.

Ostatni dzień TYGODNIA KULTURY JĘZYKA był kolejną okazją do zaprezentowania umiejętności recytatorskich i piosenkarskich, a ich motywem przewodnim znów stały się zasady savoir – vivru. Występ uatrakcyjniła wspólna zabawa integracyjna poprowadzona przez przedszkolaków.

 

Wanda Wilczyńska

 


Rok Chopinowski 2010

 

W związku z obchodami dwusetnej rocznicy narodzin Fryderyka Chopina uczniowie kl. V pod kierunkiem nauczyciela muzyki - pani Urszuli Frączek- przygotowali prezentację multimedialną poświęconą temu wielkiemu kompozytorowi. Opowiedzieli o jego życiu i twórczości. Zwrócili uwagę, że wkład Chopina w rozwój światowej muzyki jest nieoceniony, inspirował wielu kompozytorów, stanowi natchnienie dla rzeszy polskich muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe. Znaczenie utworów Chopina, wykracza poza wymiar artystyczny. Stał się legendą, jego twórczość jest bliska sercom wielu pokoleń.

 


„…wiosno, wiosno, wiosno ach to TY”

 

22 marca uroczyście powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny. Jako pierwsi wystąpili nasi najmłodsi i pod kierunkiem p. M. Sornat zaprezentowali przedstawienie pt. „Witaj wiosno”.

Dzieci z klasy II zaśpiewały piosenkę „Wiosenny mazurek” i zatańczyły wiosenną poleczkę. Program przygotowały z pomocą ich wychowawczyni - p. M. Ciszek.

Uczennice klasy III pod okiem p. L. Siwek wykonały taniec dyskotekowy. Samorząd Uczniowski na ten dzień przygotował wybory Miss i Mistera Szkoły.

Do konkursu zgłosiło się ośmioro chętnych: 5 dziewcząt i 3 chłopców. Zadaniem kandydatów było przedstawienie swojej osoby, zaprezentowanie tego, co umieją najlepiej, np. zaśpiewanie piosenki, opowiedzenie dowcipu, recytacja wiersza czy też przedstawienie tańca oraz pokaz strojów ekologicznych własnego pomysłu. Następnie biorący udział w konkursie odpowiadali na pytania zadawane przez jurorów. Po naradzie komisja w składzie: Pani dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciele uczniów z klas IV- VI oraz przedstawiciel rodziców ogłosiła werdykt.

Tytuł "Miss Szkoły" otrzymała Wiktoria Stolarska z klasy V,

I wicemiss została Justyna Frączek z klasy V,

II wicemiss - Joanna Kozieł z klasy IV.

Tytuł "Mister Szkoły" otrzymał Daniel Tkacz z klasy V,

II miejsce - Karol Kukla, klasa IV

III miejsce - Adrian Wertka, klasa VI

Mamy nadzieję, że po takim powitaniu wiosna zagości już na dobre i będziemy mogli cieszyć się słońcem i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu.

 

Opiekun SU Agata Frączek

 

 

 


Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną

 

26 marca w czasie apelu rozstrzygnięto szkolny konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Konkurs ten od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem i podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku liczna grupa uczniów z klas 0 – VI wzięła w nim udział. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami w postaci gadżetów ufundowanych przez firmę DEFRO oraz słodkie wielkanocne jajeczka.

Komisja wyróżniła palmy, które zachwycały oryginalnością i pomysłowością, a elementy użyte do zdobienia wykonane były ręcznie. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali stroiki wielkanocne.

 

Irena Kukla, Mieczysława Ciszek


 

Biesiada Czytelnicza

 

Uczniowie z terenu Gminy Krasocin w dniu 30.03. spotkali się w naszej szkole w ramach kolejnej edycji Biesiady Czytelniczej „ Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga”. W tym roku, z racji przypadającej 205 rocznicy urodzin H. CH. Andersena, podążali szlakiem jego twórczości i prezentowali fragmenty jego bajek. Przyjechali do nas uczniowie ze Szkół w Brygidowie, Czostkowie, Krasocinie, Olesznie i Świdnie. Oglądaliśmy prawdziwe popisy aktorskie, podziwialiśmy piękne kostiumy. Uczestnicy Biesiady, swymi prezentacjami, zachęcali do poznawania twórczości pisarza. Biesiadowanie pozwoliło także nawiązać nowe znajomości, zawrzeć przyjaźnie, a przy tym wszyscy znakomicie bawili się.

 

Lidia Siwek

 


Rocznica śmierci Jana Pawła II

 

W V rocznicę śmierci Jana Pawła II uczniowie kl. VI przypomnieli postać tego Wielkiego Polaka. Człowieka, który pokazał swoją wielkość cierpliwością, zrozumieniem, ubóstwem, pokorą i modlitwą. Człowieka, który dał nam przykład, że można być dobrym i udowodnił nam to całe dobro – sobą. Jego śmierć opłakiwały miliony. Jednak „wciąż kochamy za mało i stale za późno”.

Uczniowie przedstawili kilka fragmentów z życia Papieża, które zdarzyły się naprawdę, jedne dawniej, drugie całkiem blisko...

W czasie uroczystości zaprezentowano również teledysk do piosenki pt. ”Polski Teolog Karol Wojtyła”, który przedstawia w zarysie pontyfikat Papieża.

Wspólnie odśpiewaliśmy najulubieńszą pieśń oazową Jana Pawła II - „Barkę”, która, jak mówił Papież, zaprowadziła Go do Watykanu.

Na zakończenie uczniowie wyrazili swoje podziękowania dla Jana Pawła II. Dziękowali za to, że nie był dla poważania, powagi, majestatu i za to, że był dla prostych ludzi, dla swoich bliźnich.

Santo subito – święty natychmiast!

 

Agata Frączek

 


Pozyskaliśmy fundusze na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.

 

Ruch i zabawa są naturalną potrzebą dzieci w młodszym wieku szkolnym. Według Paula E. Dennisona, „ruch jest drzwiami” do uczenia się. Pobudza i aktywizuje wiele naszych możliwości umysłowych. Wpływa na wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy, a to jest gwarancją sukcesu w szkole.

Aby zapewnić uczniom najmłodszym właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o miejsca zabaw w szkole, które wyposażone byłyby w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne posiadające walory poznawcze i estetyczne. Biorąc pod uwagę różne cele edukacyjne i wychowawcze podejmowanych przez dzieci zabaw oraz innych form aktywności podczas przebywania w miejscu zabaw, wydzielone byłyby określone strefy, np. w jednej strefie miejsca zabaw znajdowałyby się pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, a zarazem usprawniałyby koordynację wzrokowo-ruchową. Inna strefa miejsca zabaw zawierałaby pomoce dydaktyczne usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki, ale także dające możliwość odpoczynku. Znajdowałyby się tam kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami, w których dzieci realizowałyby formy aktywności ukierunkowane na wspomaganie i kształtowanie umiejętności motorycznych w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej. Mieściłoby się tam także wyposażenie umożliwiające dziecku odpoczynek i wyciszenie w dogodnej dla niego pozycji (materace, pufy ).

 

M. Klimczyk - Karpińska


Sprawdzian dla dziewięciolatków

 

Uczniowie z kl. III wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji z OPERONEM i Polska The Times. Sprawdzian napisało ponad 250 tysięcy dziewięciolatków.

Trzecioklasiści mieli do przeczytania tekst, a następnie zmierzyli się z 25 różnorodnymi zadaniami ułożonymi na jego podstawie. Dwadzieścia z nich to zadania zamknięte, w których uczeń wybiera jedną z 3 podanych możliwości: A, B lub C. Kolejne 5 poleceń to tzw. zadania otwarte, polegające na samodzielnym uzupełnieniu odpowiedzi, rozwiązaniu zadań tekstowych, redagowaniu odpowiedzi lub dłuższej formy stylistycznej. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń może zdobyć 40 punktów. Na wyniki trzeba będzie poczekać do połowy maja.

 

M.Klimczyk -Karpińska

 


Program "Ekoszkoły"

 

Zaczynając zmieniać Świat - zacznijmy od siebie, robiąc rzeczy wielkie zacznijmy od małych.

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim Programie Ekoszkoły - Akcja Coolschool, której celem jest zbiórka i zmniejszenie ilości wyrzucanych na wysypiska telefonów komórkowych. W zamian za to możemy otrzymać sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. Wzięcie udziału w Akcji jest świadectwem naszej troski o środowisko, a w konsekwencji o siebie, swoją Rodzinę i przyszłe pokolenia.

Pamiętajmy, że telefon komórkowy zawiera wiele szkodliwych dla zdrowia, silnie toksycznych pierwiastków. Należą do nich rakotwórczy kadm, beryl, rod i ołów, którego tlenki i sole są trucizną kumulującą się w organizmie. Nie można zapominać również o plastikowych obudowach telefonów, których okres rozkładu to kilkaset lat.

Udział w Programie to znak, że dbamy o :

 • pożywienie - chemikalia, które przeniknęły do gleby przedostają się do wody pitnej i uprawianych roślin, zbieranych ze skażonych pól. Recykling telefonów pozwala zredukować to zagrożenie, poprawiając tym samym to co jemy i pijemy.
 • rośliny i zwierzęta - wiele toksycznych substancji zawartych w telefonach komórkowych, zanieczyszczajac wody gruntowe oraz przenikając do środowiska, przyczynia się do wyniszczenia roślin i zwierząt .
 • oszczędność energii - odnowienie telefonu komórkowego zużywa mniej energii niż jego wyprodukowanie.
 • gospodarność - nasz Program powoduje, że nieużywane telefony komórkowe nie muszą być gromadzone - mogą być powtórnie użyte lub zrecyklingowane.

Co dzieje się z zebranymi telefonami:

 • najpierw są segregowane na te, które mogą być skierowane do ponownego użycia i te, które mogą być już tylko zutylizowane.
 • sprzęt przeznaczony do utylizacji jest utylizowany w sposób nie zagrażający przyrodzie.
 • sprzęt przeznaczony do ponownego użycia jest testowany przez specjalistów i w razie potrzeby naprawiany, po czym trafia głównie do krajów rozwijających się.

Każdego dnia stykamy się z zanieczyszczeniami. Nieodpowiedzialna działalność i brak perspektywicznego myślenia człowieka doprowadziły Ziemię na krawędź katastrofy. To człowiek emitując do atmosfery ogromną ilość gazów zapoczątkował szkodliwy proces zmian klimatycznych oraz wpłynął na zanikanie powłoki ozonowej. Do mórz i rzek wlewane są tony trucizn i toksycznych chemikaliów, rujnowane są wielkie połacie ziemi, niszczone ogromne obszary leśne. Bezmyślność działań człowieka, które doprowadziły do tak ogromnej dewastacji Naszej Planety i zmiany w środowisku Ziemi są w tej chwili największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości i wymagają natychmiastowej reakcji w wielu płaszczyznach naszego życia.

 

M. Klimczyk -Karpińska


 

Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach od 21.04. do 28.04.10 r. odbył się w szkole Tydzień Promocji Zdrowia, który przebiegał pod hasłem „Żyj zdrowo”. W pierwszym dniu akcji gościliśmy panią Ewę Kozubek - pielęgniarkę z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krasocinie. Pani Ewa przedstawiła wszystkim zebranym „Dekalog Zdrowego Stylu Życia” oraz udzieliła wielu cennych rad jak postępować, by cieszyć się dobrym zdrowiem. Kolejne dni naszej akcji poświęcone były następującym tematom:

 • prawidłowe nawyki żywieniowe, w tym spożywanie owoców i warzyw,
 • zdrowy styl życia - aktywność fizyczna i dieta,
 • rola witamin w naszym życiu,
 • skutki złego odżywiania,
 • uzależnienia i ich skutki

W udział w przygotowanych na ten czas zadaniach włączyli się wszyscy wychowawcy wraz ze swoimi klasami. Były zatem wiersze, piosenki, drama, krótkie przedstawienia o tematyce zdrowotnej. Tydzień przebiegał w sposób aktywny i atrakcyjny. Nie zabrakło humoru i owocowych witamin a wszystko to dla zdrowia, bo zdrowie to kapitał, który pozwala nam osiągać postawione cele i przynosi satysfakcję i spełnienie w życiu.

 

Irena Kukla, Małgorzata Sornat


 

Ludzie - Wydarzenia - Tajemnice

 

Pod tym hasłem zorganizowano w szkole szereg przedsięwzięć dotyczących tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na Katyńskiej Ziemi w kwietniu i maju 1940r. oraz 10.04.2010r.

12.04.2010r. – uczniowie i pracownicy szkoły zgromadzili się na apelu i oddali hołd ofiarom katastrofy lotniczej, która miała miejsce dn.10.04.2010r.

20.04.2010r. – odbył się uroczysty apel, na którym przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące zbrodni katyńskiej oraz uczczono pamięć zamordowanych w kwietniu i maju 1940r. poprzez wysłuchanie montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów klasy V i VI oraz zapalenie symbolicznego znicza.

Ponadto uczniowie najstarszych klas naszej szkoły w miesiącu kwietniu wzięli udział w zajęciach poświęconych tematyce katyńskiej. Oto niektóre z nich:

 • wykonanie gazetek ściennych: Ludzie – Wydarzenia – Tajemnice. Katyń – kwiecień 1940;
 • rozwiązanie testu na czytanie ze zrozumieniem pt. „Katyń ”;
 • szczegółowe poznanie publikacji o Katyniu przez uczniów klasy VI;
 • słuchanie utworów muzycznych o tematyce katyńskiej;
 • prezentacje materiałów filmowych dotyczących wydarzeń w Katyniu w 1940r.;

 

Wanda Wilczyńska


Wycieczka do Krakowa

 

30 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Mieczysławy Ciszek odbyła wycieczkę do Krakowa. Był to głównie wyjazd na „Rewię na lodzie”. Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć na żywo jazdę figurową na lodzie. Rosyjska rewia zaprezentowała dzieciom bajkę pt. „Calineczka”.

W widowisku wystąpili dorośli łyżwiarze oraz zespół dziecięcy. Dzieci zachwycały się zarówno popisami łyżwiarzy, jak jak i ich kostiumami.

Po obejrzeniu przedstawienia udaliśmy się na Wawel, gdzie przy pięknej pogodzie uczniowie zobaczyli zamek, smoka zionącego ogniem oraz Wisłę. Odwiedziliśmy również grób pary prezydenckiej i marszałka Piłsudskiego. Następnie traktem królewskim dotarliśmy na Rynek, a tu ogromną atrakcją okazał się dla dzieci hejnał z wieży Mariackiej. Był również czas na kupienie pamiątek i zjedzenie ów.

Wycieczka dostarczyła uczniom wielu miłych wrażeń, oraz umożliwiła obejrzenie miejsc i zabytków o których zdobyły już pewne wiadomości w toku nauki szkolnej, ale nie widziały ich w rzeczywistości.

 

Mieczysława Ciszek


Wycieczka do Warszawy

 

9 maja uczniowie klas II - VI wyjechali na 2 dniową wycieczkę do Warszawy. Tego dnia dzieci wstały razem ze słonkiem i skoro świt wyruszyły do stolicy. W Mieczynie żegnał ich deszcz, stolica natomiast przywitała pięknym słońcem.

Podróż była bezpieczna i sprawna. Około godziny 10 już spacerowali Krakowskim Przedmieściem. Na początku, wraz z rzeszą innych przechodniów, zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim, aby wspomnieć tragicznie zmarłą parę prezydencką. Obejrzeli zdjęcia i po chwili refleksji udali się w stronę Zamku Królewskiego. Na placu przed Zamkiem powitała ich Kolumna Zygmunta wykonana ze świętokrzyskich skał. W Zamku, uczestnicy wycieczki, przestudiowali kawał historii. Następnie odwiedzili, spoczywającego w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, naszego patrona - Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczyli także w patriotycznej mszy świętej z pocztami sztandarowymi Szarych Szeregów i wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych. Spacerując po Starym Mieście, spotkali się warszawską Syrenką, obejrzeli Pomnik Małego Powstańca i dalej idąc Krakowskim Przedmieściem dotarli do Kościoła Świętego Krzyża, gdzie znajduje się Epitafium z sercem Chopina. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza obejrzeli zmianę warty. Kolejnym punktem wycieczki był Cmentarz Powązkowski. Tam oddali hołd ofiarom tragedii pod Smoleńskiem i wielu innym zasłużonym Polakom. Noc spędzili w schronisku na Karolkowej. Na drugi dzień, po smacznym śniadanku, wycieczkowicze wyruszyli do Królewskich Łazienek.

Pogoda była słoneczna, więc spacerując robili pamiątkowe zdjęcia i pływali gondolą. W Łazienkach nie mogli zbyt długo bawić bo trzeba było śpieszyć na umówioną wizytę w parlamencie. Tam najpierw dokładnie ich sprawdzono, prześwietlono i dopiero mogli pójść poznawać siedzibę naszych władz. Wszędzie było widać ślady tragedii smoleńskiej. W miejscach, gdzie urzędowali tragicznie zmarli posłowie i senatorowie, stały biało - czerwone kwiaty. Planowane było także spotkanie z naszym nowym parlamentarzystą Bartłomiejem Dorywalskim, jednak z powodu rozlicznych obowiązków pana posła do spotkania nie doszło. Po bogatej lekcji historii i wiedzy obywatelskiej jeszcze wizyta na lotnisku i tu niestety kończył się program wycieczki. W drodze powrotnej wszyscy mówili, że wycieczka była wspaniała. Miała jedną wadę - była za krótka.

Lidia Siwek

Obejrzyj fotogalerię


Dzień Europejski

W dniu 17 maja 2010 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Europejskiego. Na początek uczniowie klasy III przedstawili najważniejsze informacje na temat Unii Europejskiej. Następnie uczniowie klas IV-VI zaprezentowali wybrane kraje członkowskie. Wielkie poruszenie wywołało pojawienie się na scenie uczniów naśladujących ruchy sceniczne oraz śpiew członków legendarnej grupy The Beatles. Publiczność z entuzjazmem przywitała ‘bokserów’, którzy pokazali, że Europa lubi sport i zdrową rywalizację. Podczas prezentacji Hiszpanii na scenie pojawili się ‘piłkarze z klubu Real Madryt’ , a ich zmaganiom z piłką towarzyszył wspaniały doping ze strony wiernych fanek.

Mieliśmy okazję również przyjrzeć się jak wygląda tradycyjna hiszpańska corrida oraz pokaz mody w stylu francuskim. Prezentację zakończył występ uczennicy, która wykonała utwór polskiej gwiazdy Maryli Rodowicz pt.’’ Kolorowe jarmarki’.

A oto wyniki konkursu plastycznego ‘Moja przyszłość w Unii Europejskiej’ .

Miejsce pierwsze: Daniel Tkacz (klasa V)

Miejsce drugie : Julia Siwek (klasa III)

Miejsce trzecie : Wiktoria Podstawka i Weronika Wertka (klasa III)

 

M.Gacia


Sportowy sukces chłopców z kl. IV

 

ORANGE CUP XV Turniej im. Marka Wielgusa to pierwszy w historii turniej dziecięcej piłki nożnej mający status Mistrzostw Polski Jedenastolatków.

ORANGE CUP im. Marka Wielgusa to również promowanie zasad sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży w ramach programu GRAM FAIR. Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy turnieju staną się ambasadorami akcji. Turniej przeznaczony jest dla szkolnych drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. W naszym powiecie rozgrywki odbyły się 24 maja 2010r..

Niestety, z przyczyn pogodowych, mecze rozegrano na hali sportowej we Włoszczowie. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn z następujących szkół podstawowych: Włoszczowa nr 1, Włoszczowa nr 2, Chlewice, Konieczno, Krasocin, Bukowa i Mieczyn.

Zgodnie z regulaminem naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV:

 • Frączek Wiktor
 • Kakowski Marcin
 • Klimczyk Sebastian
 • Kukla Karol
 • Krzyżanowski Jakub
 • Pięta Szczepan
 • Ptak Hubert
 • Robak Dominik

Chłopcy wykazali się dużymi umiejętnościami gry zajmując II miejsce. Niestety do finału wojewódzkiego przeszła tylko drużyna, która zajęła I miejsce. Mamy nadzieję, że tak dobry wynik naszych chłopców rozpali w nich zapał do dalszych sukcesów.

 

Agata Frączek

 


26 maja to wyjątkowe święto - „Dzień Matki”.

 

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego na tę szczególną okazję zaprosiły swoje mamy. Wierszem, piosenką i tańcem wyraziły swoją miłość do nich. Wręczyły mamom laurki i kwiaty wykonane samodzielnie. Największym jednak prezentem był uśmiech i radość dzieci.


Konkurs o Prymasie

 

W maju uczniowie kl. II - VI wzięli udział w „Szkolnym Konkursie Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia” - patronie szkoły. Celem konkursu było przypomnienie oraz poszerzenie wiadomości o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Aby ułatwić uczniom przygotowanie się do konkursu, odpowiednio wcześniej otrzymali oni materiały zawierające niezbędne informacje, zachęcano ich do sięgania po właściwą literaturę, a także starano się, aby w toku zajęć szkolnych przybliżać im postać tego wielkiego człowieka.
Konkurs odbył się 21 maja. Uczniowie w dwóch grupach wiekowych ( klasy II, III oraz IV – VI), pisali test o różnym stopniu trudności. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 28 maja, podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona.

Oto wyniki konkursu

 • W grupie klas młodszych kolejne miejsca zajęli:
  I Igor Kukla kl. II
  II Bartłomiej Kozieł kl. II
  III Maja Sobczyk kl. II
 • w grupie klas starszych:
  I Karol Kukla kl. IV
  II Diana Gągorowska kl. V
  III Sebastian Klimczyk kl. IV
  III Wiktoria Stolarska kl. V

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Mieczysława Ciszek


Festiwal Gwiazd Szkolnych
 

Na początku czerwca w naszej szkole odbył się I Festiwal Gwiazd Szkolnych- konkurs piosenek w językach obcych, który wyłonił wspaniałe talenty wokalne wśród uczniów naszej szkoły.

Najlepszymi wykonawcami piosenki w języku angielskim okazali się:

I miejsce: Justyna Frączek

II miejsce: Wiktoria Stolarska

III miejsce: Martyna Błaszczykiewicz

Natomiast piosenkę w języku niemieckim najlepiej wykonali uczniowie:

I miejsce: Wiktoria Stolarska

II miejsce : Weronika Łapot

III miejsce: Oskar Kmiecik

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez :

1. BA-GA Sklep meblowy w Łopusznie

2. Bank Spółdzielczy we Włoszczowie

3. Metalbud Nowicki- producent maszyn do przetwórstwa mięsnego

4. WIBERG- producent przypraw

5.WiR Zakłady Mięsne Łopuszno

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs będzie cieszył się jeszcze większym powodzeniem a wspaniałe prezentacje wokalnych umiejętności uczniów dostarczą nam wszystkim niezapomnianych wrażeń .

 
M. Gacia, S. Iwanek
 

 


Atrakcje z okazji Dnia Dziecka

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w organizowanym w Kielcach Festynie „Bądźmy razem". Na uczniów, którzy pozostali w szkole również czekało wiele atrakcji. Były gry planszowe, dmuchana zjeżdżalnia i suchy basen. Nie zabrakło słodyczy. Festyn odbył się w Hali Legionów przy ul. Bocznej. Dzieci obejrzały m.in. koncert zespołu "Dzieci z Brodą", występ artysty "Pan Yapa", spektakl teatru "Kubuś".

Były również występy muzyczne i taneczne kieleckich artystów z Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury "Zameczek". Przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy. Odbyły się również pokazy psów policyjnych i konkurencje sprawnościowe z udziałem zawodników Vive Targi Kielce. Organizatorem Festynu, obok kieleckiej Caritas, był również : Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Fundacja Vive Serce Dzieciom, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Partnerem strategicznym była sieć sklepów "Biedronka", która ufundowała upominki dla najmłodszych.

 

Irena Kukla

 


Dzień Patrona

 

Ten zwycięża, kto miłuje” – pod takim hasłem przebiegały obchody drugiej rocznicy nadania imienia Prymasa Tysiąclecia Szkole

Podstawowej w Mieczynie. 28.05.2010r. o godzinie 10.00 uczniowie i nauczyciele zgromadzili się przed tablicą pamiątkową poświęconą księdzu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem symbolicznego znicza przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Następnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na czele z pocztem sztandarowym udali się do pobliskiej kaplicy na Mszę Św. sprawowaną przez księdza Marka Szybę.Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn szkoły. Potem uczniowie klasy VI przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, aby opiekowali się nim i godnie reprezentowali naszą szkołę. Pięknie przedstawiony program artystyczny pt. „Ten zwycięża, kto miłuje” przypomniał społeczności szkolnej fakty z życia Prymasa oraz Jego ponadczasowe przesłania.
W podniosły nastrój wprowadziły obecnych pieśni ku czci Maryi, którą Kardynał Wyszyński wybrał sobie na patronkę.

 

mgr W. Wilczyńska
mgr A. Fraczek

 


Dary dla powodzian

 

Przez miesiąc czerwiec w naszej szkole prowadzona była akcja „Zbiórka darów dla powodzian”. Zbieraliśmy najbardziej potrzebne artykuły: środki czystości, przybory toaletowe i artykuły spożywcze o długim terminie ważności. Do akcji włączyła się również społeczność lokalna składając dary w miejscowych sklepach.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby poszkodowanych w czasie powodzi.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.