dyrektor szkoły mgr Małgorzata Klimczyk - Karpińska
wychowanie przedszkolne (kl. 0) mgr Małgorzata Sornat
edukacja wczesnoszkolna

mgr Mieczysława Ciszek

mgr Urszula Dudek

mgr Małgorzata Klimczyk - Karpińska

mgr Lidia Siwek

język polski

 

historia

 

 

przyroda

biologia

matematyka

 

informatyka

technika

fizyka

geografia

chemia

wychowanie fizyczne

religia

plastyka

język niemiecki

język angielski

muzyka

wiedza o społeczeństwie

doradztwo zawodowe

mgr Wanda Wilczyńska

mgr Alina Sakwa

mgr Wanda Wilczyńska

mgr Wanda Winiarska

mgr Mieczysława Ciszek

mgr Irena Kukla

mgr Irena Kukla

mgr Agata Szymczyk

mgr Barbara Kmiecik

mgr Agata Szymczyk

mgr Agata Szymczyk

mgr Agata Szymczyk

mgr Andrzej Wolny

mgr Agata Oczyk

mgr Agata Frączek

mgr Wanda Winiarska

mgr Irena Kukla

mgr Beata Bartosik

mgr Maria Gacia

mgr Urszula Frączek

mgr Barbara Kmiecik

mgr Irena Kukla