Telefony Zaufania - województwo świętokrzyskie

 

Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych

czynny

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w poniedziałki od 7.30 do 17.30
41/368-18-74

Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych

czynny

w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00

41/345-50-59

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Karczówkowska 5a, Kielce

41/346-16-27
Razem Pokonać Przemoc

41/343-29-97; 800 55 99 75

Pomoc Ofiarom Przestępstw, Punkt Konsultacyjny

41/349-33-44

Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Ofiar Przemocy

czynny całą dobę

41/366-48-47

Telefon Zaufania - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00

41/366-17-41
Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Narkomanii

41/344-39-86

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

Kielce

41/345-73-46

Telefon Zaufania ds. Rodziny

Kielce

41/368-18-67

Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Końskie

41/372-73-66

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej

Starachowice

41/274-09-97

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania

czynny

codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00

801 199 990

Infolinia Stowarzyszenia KARAN - pomoc w problemach związanych z narkotykami

czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00

800 120 289

Infolinia Pogotowia Makowego. Narkomania. Pomoc rodzinie

czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00

801 109 696

Telefon Zaufania Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00

801 109696
Ogólnopolski Telefon Zaufania ds. AIDS

958

NIEBIESKA LINIA - przemoc w rodzinie

czynna

od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 22.00oraz w niedzielę w godzinach od 10.00 do 16.00

801 120 002

Policyjny Telefon Zaufania - STOP PRZESTĘPCZOŚCI

czynny

codziennie w godzinach od 13.00 do 21.00

800 120 226
Telefon Zaufania dla Zaginionych i ich Rodzin Fundacji ITAKA

801 247 070

POMARAŃCZOWA LINIA dla Rodziców Pijących Dzieci

801 140 068

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111