Podstawowym warunkiem pozwalającym pieszemu uniknąć tragicznej w skutkach konfrontacji z pędzącym pojazdem jest to, aby być widocznym. Szczególnie jesienią i zimą, kiedy zmrok szybko zapada, zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy poruszają się jezdnią, poboczem lub przechodzą przez jezdnię w źle oświetlonych miejscach, powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które muszą być tak umieszczone, aby były widoczne dla innych uczestników ruchu.

Warto pamiętać, że dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. ( Kodeks Drogowy art.43 ust.2 )

Piesi stanowią najliczniejszą i najbardziej narażoną na zagrożenia grupę uczestników ruchu drogowego. Szczególnie dzieci, pozostawione bez opieki, często stają się ofiarami wypadków. Wystarczy tylko chwila, by dziecko pozostawione bez opieki, znalazło się w niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Pamiętaj! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania ( art.43 ust.1 Kodeksu Drogowego). Przepis ten nie ma zastosowania na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy najcenniejszymi nauczycielami naszych dzieci i pierwszymi ich przewodnikami w ruchu drogowym.

• Nigdy nie popełniaj błędów i nie naruszaj przepisów ruchu drogowego w obecności dzieci.

Podczas poruszania się z dzieckiem po drodze, dokładnie i zrozumiale wyjaśnij i zademonstruj dziecku zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wskaż miejsca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Chwal dziecko za właściwe i bezpieczne zachowanie się na drodze.