Nauka zdalna

Bardzo prosimy naszych uczniów i ich rodziców o codzienne, nawet kilkukrotne zaglądanie na stronę internetową naszej szkoły, a przede wszystkim odczytywanie wiadomości tekstowych od nauczycieli przesyłanych przez dziennik elektroniczny. Od poniedziałku tą drogą przekazywać będziemy polecenia, zadania i ćwiczenia w ramach zdalnego nauczania. Zachęcamy również do korzystania z materiałów edukacyjnych, do których linki podajemy poniżej:

https://www.matzoo.pl/  
https://epodreczniki.pl/  
https://lektury.gov.pl/  
https://wolnelektury.pl/  
https://esero.kopernik.org.pl/  
https://ninateka.pl/edu  
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra  
https://dyktanda.online/app/  
https://pistacja.tv  
https://wiedzazwami.com.pl  
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1  
https://przystanekhistoria.pl/  
http://www.muzykotekaszkolna.pl/  
https://www.facebook.com/1944pl/  
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-  
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom