Jak uczymy zdalnie 02

W obecnej sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach, dziennik elektroniczny jest zalecanym środowiskiem do zdalnego nauczania. Podstawowym sposobem na zaplanowanie i przekazanie pracy uczniom na każdy dzień tygodnia jest zakładka Zadania domowe. Tutaj zamieszczamy zadania do wykonania jak też linki do zasobów w internecie, np. tych polecanych przez MEN.

Moduł Wiadomości w e-dzienniku UONET+ służy nie tylko do przekazywania informacji tekstowych, ale i, podobnie jak zakładka Zadania domowe, do przesyłania aktywnych linków do zewnętrznych zasobów. Nauczyciel może opublikować online materiały lekcyjne (np. na jednym z popularnych serwisów OneDrive czy GoogleDrive), a link do nich zamieścić w wiadomości, którą prześle do całej klasy.

Bieżąca komunikacja z nauczycielem
Moduł Wiadomości to także możliwość dwustronnej komunikacji. Jeśli uczniowie będą mieli pytania do przesłanych materiałów, mogą je zadawać, wysyłając wiadomość do nauczyciela i tą samą drogą otrzymywać odpowiedzi.
Zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z z opisanych powyżej możliwości.