Plakat z napisem: Wybierz życie bez cukrzycy i nr telefonu: 413757206

Na terenie województwa świętokrzyskiego trwa realizacja jednego z największych w Europie projektów skierowanych do społeczności lokalnej.

Projekt ma charakter prospołeczny, którego długofalowym rezultatem będzie poprawa zdrowia mieszkańców województwa. Jego realizatorem jest Uzdrowisko Busko Zdrój S.A., a projekt nosi nazwę „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”. Jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez
przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Poniżej publikujemy materiały informacyjne na temat ww. projektu.