Na łące dzieci i ptaki przynoszące im listy. W tle napis: Prawa dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 1989 roku i weszła w życie rok później.

Jest efektem wieloletnich starań mających na celu zapewnienie dzieciom należytej ochrony i prawa do prawidłowego rozwoju. Zawiera katalog praw i wolności dzieci (wolności osobiste, prawa socjalne, kulturowe i polityczne). Nakazuje ona, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem. Konwencja chroni wszystkie osoby poniżej 18 roku życia. Jest dokumentem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ jest uniwersalna, nie może być kwestionowana i obejmuje wszystkie aspekty związane z dobrem dziecka. Ustanawia nowe etyczne zasady i międzynarodowe normy postępowania wobec dzieci. Przewiduje, że dzieci powinny korzystać z należytej ochrony oraz mieć możliwość właściwego rozwoju.

Konwencja opiera się na 4 podstawowych zasadach:

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne,
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny),
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu,
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia.

Zachęcamy dzieci i rodziców do zapoznania się z pełnym tekstem Konwencji Praw Dziecka.