Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wznawiają naukę stacjonarną.
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji w reżimie sanitarnym zalecanym przez MEiN, MZ, GIS.

Dowóz i odwóz uczniów zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Szczegółowa organizacja pracy w klasach I- III od 18 stycznia 2021 r.

I. Schodzenie się uczniów i korzystanie z szatni.
1. Uczniowie klas I-III wchodzą/wychodzą do szkoły wejściem od strony szatni zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.
2. W szatni może przebywać jednocześnie 5 uczniów. Przemieszczając się z szatni do sal lekcyjnych, uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego.

II. Organizacja zajęć edukacyjnych
1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych:
- klasa I – sala nr 3 (parter)
- klasa II – sala nr 7 (piętro)
- klasa III – sala nr 2 (parter)
2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się, w zależności od warunków atmosferycznych, w sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu.
3. Każdy uczeń posiada własne przybory szkolne, podręczniki, ćwiczenia i zeszyty, których nie udostępnia innym uczniom.
4. Wszystkie materiały (przybory, podręczniki, ćwiczenia, bloki, farby, plasteliny, pisaki, itp.) uczniowie mogą przechowywać w szafkach bądź osobistych pudełkach.

III. Organizacja przerw
1. Przerwy między lekcjami reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając zasady higieny pracy i potrzeby uczniów.
2. Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, tj. korytarz, szatnia, łazienki.

IV. Dowozy uczniów do szkoły.
1. Dowozy dzieci zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
2. Obowiązkowa osłona ust i nosa.

V. Spożywanie posiłków
1. Dożywianie na stołówce zgodnie z harmonogramem:
- Kl. I – 10:15-10:30
- Kl. II – 10:30- 10:45
- Kl. III – 10:45-11:00
2. Posiłki i napoje przyniesione we własnym zakresie dzieci spożywają w salach lekcyjnych, pamiętając o zachowaniu zasad higieny i wytycznych GIS.