Napis: Egzamin ósmoklasisty

W dniach 17 - 19 marca w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski.

Egzamin próbny będzie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi), z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl ) oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej (http://www.komisja.pl). Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.