Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas w naszej szkole. Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.