Od 20 lutego 2023 roku rusza rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, natomiast od 01 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mieczynie. Szzegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Wójta Gminy Krasocin, które publikujemy poniżej.

Plików:

Zarządzenie nr 12/23 Wójta Gminy Krasocin z dnia 18 stycznia 2023 r.

Data-42piątek, 17 luty 2023 13:05
Wielkość pliku-42 1.38 MB
Pobierz-42 9

Wnioski i deklarację można pobrać w szkole lub z poniższych załączników:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - należy złożyć w szkole do dnia 28 lutego 2023 r.

Data-43piątek, 17 luty 2023 13:22
Wielkość pliku-43 633.94 KB
Pobierz-43 7

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego - należy złożyć do dnia 31 marca 2023 r.

Data-44piątek, 17 luty 2023 13:28
Wielkość pliku-44 409.59 KB
Pobierz-44 15

Wniosek (zgłoszenie) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 - należy złożyć do dnia 03 marca 2023 r.

Data-45piątek, 17 luty 2023 13:39
Wielkość pliku-45 368.91 KB
Pobierz-45 7