Szkoła zawodowa w Mieczynie w latach 1960 - 1975

Szkoły Przysposobienia Rolniczego po raz pierwszy organizowane były w roku 1957.

W Mieczynie początek swej działalności SPR datuje od 1960 r.. Jej założycielami byli: Marian Rembak - kierownik Szkoły Podstawowej i Zdzisław Bendkowski - nauczyciel zawodu. Do września 1963 roku szkoła funkcjonowała w drewnianym baraku, podobnie jak szkoła podstawowa. Zajęcia odbywały się na drugą zmianę. Z chwilą otwarcia nowego budynku szkolnego (1963 r.) SPR zmieniła swoją lokalizację przenosząc się do niego.

W roku szk. 1960/61 do klasy pierwszej zapisanych było 24 uczniów, z czego ośmioro zrezygnowało z dalszej nauki. Wykładowcami wówczas byli: M. Rembak - kierownik szkoły, Zdzisław Bendkowski - nauczyciel zawodu, Maria Otczyk, Helena Kot, Zofia Stępień. Promocję do klasy drugiej otrzymało 16 uczniów. Okres nauki teoretycznej w tej klasie trwał od 1 listopada 1960 r. do 30 kwietnia 1961 r. W drugim roku swej działalności klasa pierwsza liczyła 15 uczniów, a druga - 21, z czego 5 uczniów przybyło ze zlikwidowanej szkoły w Brygidowie. Grono pedagogiczne powiększyło się i uczyli wówczas: M. Rembak, J. Cykowski - nauczyciel zawodu, Ł. Rembak, H. Kot, Z. Stępień i Jadwiga Kowalczyk. Szkołę w tym roku ukończyło 20 uczniów a pierwszymi absolwentami byli: Ciszek Łucja, Ciszek Genowefa, Frączek Henryk, Kowalczyk Teresa, Kozieł Zdzisław, Kowalczyk Józefa, Kowalczyk Maria, Kukla Cecylia, Malicka Krystyna, Tatar Danuta, Tatar Maria, Tatar Helena, Robak Eugeniusz, Młyńczak Jan, Pasiński Józef, Piechowski Bolesław, Piechowska Alina, Łapot Zofia, Błaszczykiewicz Anastazja.

Przez kolejne dwa lata grono nauczycielskie nie zmieniło swego składu. Liczba uczniów zapisywanych na początku roku szkolnego oscylowała w granicach 20, ale kończących naukę było zdecydowanie mniej. Uczniowie osiągali dobre wyniki. W listopadzie 1963 r. na powiatowej olimpiadzie wiedzy rolniczej w Czarncy uczeń St. Gołdyn zajął pierwsze miejsce. Z każdym rokiem zwiększał się procent absolwentów SPR którzy kontynuowali naukę w szkołach średnich. Najczęściej wybieraną szkołą było Liceum Ekonomiczne we Włoszczowie. W roku szkolnym 1965/66 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Nowym kierownikiem został Zenon Trybek a w gronie uczących nauczycieli pojawili się nauczycielka Leokadia Trybek oraz Maria Robak i Józef Ciosek - nauczyciele zajęć technicznych. W listopadzie 1965 r. uczennice St. Grzegorczyk i T. Kaliszewska uczestnicząc w powiatowej olimpiadzie wiedzy społeczno - politycznej zajęły II i III miejsce otrzymując w nagrodę przybory do pisania i prawo uczestniczenia w etapie wojewódzkim olimpiady, gdzie na 56 uczestników zajęły 12 miejsce. Systematycznie wzbogacano szkołę w pomoce dydaktyczne. We wrześniu 1965 r. zorganizowano pracownię zajęć technicznych dla chłopców.

W roku szk. 1966/67 szkoła przemianowana została z typu listopadowego na wrześniowy, tzn. że zajęcia teoretyczne rozpoczynały się już we wrześniu, nie jak poprzednio w listopadzie. Do klasy pierwszej w tym roku uczęszczało 22 uczniów, z czego 21 przyszło po klasie VII szkoły podstawowej zaliczając klasą I SPR klasę VIII. Do grona uczących w tym roku dołączył Józef Lewandowski. Dnia 16.04.1967 r. w Szczekocinach odbył się Zlot Młodzieży połączony ze zgaduj - zgadulą. 3- osobowa drużyna z Mieczyna zajęła III miejsce na 23 szkoły uczestniczące.

Wiosną 1966 założono działkę metodyczną u p. Stańczyka Stanisława, a we wrześniu tego samego roku zorganizowano gabinet agro - biologiczny, pracownię fizyko - chemiczną i pracownię techniczną dla dziewcząt, natomiast wiosną następnego roku założono inspekty przy szkole, a działkę metodyczną przeniesiono na pole Stefańskiego Mieczysława. Prowadzono tam poletka warzywne i poletka nawozowe z ziemniakami.

W roku szk.1967/68 uczniowie klasy pierwszej po raz pierwszy odbywali 3 tygodniową praktykę sezonową w Ośrodku Metodycznym w Czarncy. Opiekunem praktyki był nauczyciel zawodu Czesław Kukla. Ponieważ do szkoły uczęszczali nie tylko uczniowie z Mieczyna, zaistniała potrzeba zorganizowania zakwaterowania dojeżdżającym. W grudniu 1968 r. powstał w szkole internat. Zamieszkało w nim 7 uczennic z Krasocina i jedna z Lasocina. Internat funkcjonował jeszcze przez dwa następne lata. W ostatnim roku lat 60-tych w SPR uczyli: Zenon Trybek - kierownik szkoły, Czesław Kukla - nauczyciel zawodu, Leokadia Trybek, Zuzanna Otczyk, Helena Kot, Marianna Włodarska, Maria Robak, Józef Lewandowski.

Z dniem 1 września 1971 r. szkoła została przemianowana ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego na Zasadniczą Szkołę Rolniczą jako wyżej zorganizowaną. Zmieniło się grono nauczycielskie. Teraz uczyli: Z. Trybek L. Trybek, H. Kot, M. Włodarska, A. Lewandowska, G. Olewiński, T. Liburski, Cz. Kukla , I. Toborek, J. Liburska oraz nauczyciele zawodu - J. Murzynowska, W. Włodowska i S. Łowicki. Uczniowie w dalszym ciągu uczestniczyli w praktykach zawodowych. W 1972 r. była to praktyka w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Roślin w Słupi Jędrzejowskiej, a w 1973 r.16 uczennic z Mieczyna i 5 z Oleszna pod opieką Cz. Kukli odbywało praktykę w PGR Budzistowo, powiat Kołobrzeg. Praktykantki miały możliwość zwiedzenia nie tylko Kołobrzegu, ale również Szczecina, gdzie uczestniczyły w spotkaniu z młodzieżową delegacją FDJ z byłej NRD.

Szkoła przestała funkcjonować w 1975 r. z powodu braku naboru. Absolwenci klas VIII częściej wybierali szkoły zawodowe i średnie we Włoszczowie czy Łopusznie.