Sztandary już od dawna otaczane były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Wacława Tokarz, wybitny historyk wojskowości, pisał, że: "Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków."

Marszałek Józef Piłsudski mówił: "Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń."

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie:

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru niebieskiego. W centralnej części znajduje się portret patrona szkoły - Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Pod portretem na czerwonym tle widnieje napis SOLI DEO. Wizerunek patrona otoczony jest złotym napisem z nazwą i imieniem szkoły - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE. Rewers sztandaru jest w barwach narodowych. W środkowej jego części znajduje się godło państwowe w kolorze srebra.  Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.

Sztandar szkoła otrzymała w dniu nadania imienia - 28 maja 2008 r. Fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców oraz sponsorzy - Państwo: Marianna i Jan Chruścielowie, Wioletta i Rafał Chruścielowie, Renata i Mariusz Chruścielowie, Aneta i Artur Stolarscy, Maria Kowalczyk

Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w  holu szkoły. Wygląd sztandaru przedstawiają poniższe zdjęcia.