Średnie wyniki SP w Mieczynie w roku szkolnym 2014/2015 na tle wyników krajowych, woj. świętokrzyskiego, gminy i powiatu.

przedmiot

Wynik %

Nasi uczniowie

Gmina

Powiat

Województwo

Średnia krajowa

język polski

74,6

71,3

69,6

71

73

matematyka

63,3

58,3

54,7

59,0

61

Średni wynik

69,1

65,0

62,4

-----

-----

Język angielski

77,3

72,9

70,7

76,0

78

 

Średnie wyniki SP w Mieczynie  na tle wyników krajowych, OKE w Łodzi, woj. świętokrzyskiego, gminy i powiatu  w latach 2003 – 2013

sprawdzian

w roku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

kraj

28,6

25,55

28,97

25,3

26,6

25,8

22,64

24,56

25,27

22,75

24,03

OKE Łodź

28,75

25,77

29,34

24,9

26,40

25,78

22,52

24,33

25,17

22,70

23,90

świętokrzyskie

28,49

25,56

28,91

24,36

26,30

25,66

22,13

24,18

24,84

22,33

23,72

pow. włoszczowski

28,65

26,51

28,99

25,06

25,84

26,03

21,66

23,55

24,32

21,85

23,17

gmina Krasocin

     

23,44

24,85

25,38

21,42

25,05

24,84

22,06

23,54

SP w Mieczynie

26,2

25,41

30,91

28,75

27,00

27,6

22,19

27,33

27,00

19,73

25,30

 

Wyniki sprawdzianu w kl. VI w dziewięciostopniowej skali staninowej na przestrzeni  lat 2002 - 2013


Nazwa
wyniku

rok

 

 

najniższy

 

 


bardzo
niski

 

 

niski

 

 


niżej
średni

 

 

średni

 

 


wyżej
średni

 

 

wysoki

 

 


bardzo
wysoki

 

 

najwyższy

 

2002

7,5 – 24,2

24,3 – 26,0

26,1 – 27,4

27,5 – 28,7

28,8 – 30,0

30,1 – 31,3

31,4 – 32,8

32,9 – 34,6

34,7 – 39,5

2003

7,7 – 23,1

23,2 – 24,9

25,0 – 26,3

26,4 – 27,6

27,7 – 28,9

29,0 – 30,1

30,2 – 31,3

31,4 – 32,8

32,9 – 39,0

2004

2,0 – 19,6

19,7 – 21,4

21,5 – 22,9

23,0 – 24,3

24,4 – 25,7

25,8 –27,2

27,3 – 28,9

29,0 – 31,2

31,3 – 39,5

2005

1,0 – 23,7

23,8 – 25,6

25,7 – 27,0

27,1 – 28,4

28,5 – 29,7

29,8 – 31,0

31,1 – 32,3

32,4 – 33,8

33,9 – 39,2

2006

4,0 – 19,1

19,2 – 20,9

21,0 – 22,6

22,7 – 24,1

24,2 – 25,7

25,8 – 27,3

27,4 – 29,0

29,1 – 31,3

31,4 – 39,0

2007

7,2 – 20,8

20,9 – 22,6

22,7– 24,1

24,2 – 25,4

25,5 – 26,8

26,9 – 28,2

28,3 – 29,7

29,8 – 31,7

31,8 – 39,5

2008

5,2 – 20,0

20,1– 21,9

22,0 – 23,3

23,4 –24,7

24,8 – 26,1

26,2 – 27,5

27,6 – 29,0

29,1 – 30,9

31,0 – 38,0

2009

7,9 – 17,0

17,1 – 18,7

18,8 – 20,0

20,1 – 21,3

21,4 – 22,7

22,8 – 24,1

24,2 – 25,6

25,7 – 27,7

27,8 – 35,7

2010

7,6 – 18,5

18,6 – 20,3

20,4 – 21,8

21,9 – 23,2

23,3 – 24,8

24,9 – 26,2

26,3 – 27,8

27,9 – 29,9

30,0 – 37,7

2011

8,8 - 19,7

19,8 - 21,4

21,5 - 22,8

22,9 - 24,2

24,3 - 2 5,6

25,7 - 26,9

27,0 - 284

28,5 - 30,2

30,3 - 37,0

2012

5,3 - 17,1

17,2 - 18,8

18,9 - 20,1

20,2 - 21,4

21,5 - 22,8

22,9 - 24,2

24,3 - 25,9

26,0 - 28,0

28,1 - 36,2

2013

4,8 – 17,8

17,9 – 19,5

19,6 – 21,1

21,2 – 22,6

22,7 – 24,3

24,4 – 25,9

26,0 – 27,7

27,8 – 30,1

30,2 – 37,2

 

Wyniki sprawdzianu w obszarach standardów egzaminacyjnych

 

Rok

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wyk.wiedzy w praktyce

Wynik ogólny

maksymalna liczba pkt.  

10

10

8

4

8

40

SP w Mieczynie

2013 7,60 7,00 4,20 2,50 4,00 25,30

gmina Krasocin

7,18 6,47 3,99 2,34 3,56 23,54
pow. Włoszczowa 7,10 6,19 4,01 2,29 3,46 23,17
woj. świętokrzyskie 7,24 6,37 4,12 2,37 3,63 23,72

kraj

7,30 6,34 4,16 2,48 3,75 24,03

SP w Mieczynie

 

 

2012

0,51

0,53

0,42

0,75

0,34

19,73

gmina Krasocin

0,60

0,61

0,48

0,67

0,40

22,06

pow. Włoszczowa

0,60

0,59

0,48

0,67

0,43

21,85

woj. świętokrzyskie

0,62

0,59

0,50

0,67

0,44

22,33

kraj

0,62

0,59

0,51

0,70

0,46

22,75

SP w Mieczynie

 

 

 

2010

8,00

6,33

4,83

2,75

5,42

27,33

gmina Krasocin

7,45

5,85

5,11

2,48

4,16

25,05

pow. Włoszczowa

7,18

5,32

4,80

2,25

4,01

23,55

woj. świętokrzyskie

7,33

5,37

5,07

2,31

4,11

24,18

kraj

7,36

5,32

5,23

2,37

4,27

24,56

SP w Mieczynie

 

 

2009

7,38

4,44

4,31

2,38

3,69

22,19

gmina Krasocin

7,46

4,60

3,54

2,24

3,58

21,42

pow. Włoszczowa

7,57

4,79

3,39

2,34

3,57

21,66

woj świętokrzyskie

7,57

5,04

3,54

2,38

3,60

22,13

kraj

7,62

4,99

3,79

2,44

3,81

22,64

SP w Mieczynie

 

 

2008

7,81

7,14

5,71

2,33

4,57

27,57

gmina Krasocin

7,35

5,99

5,57

2,41

4,07

25,38

pow. włoszczowski

7,55

6,04

5,61

2,40

4,43

26,03

woj. świętokrz.

7,53

5,83

5,49

2,42

4,40

25,66

kraj

7,5

5,7

5,5

2,4

4,6

25,8

SP w Mieczynie

 

 

2007

7,69

6,69

5,23

2,69

4,69

27,00

gmina Krasocin

7,86

6,48

4,21

2,42

3,87

24,85

pow. włoszczowski

7,99

6,15

4,67

2,68

4,35

25,84

woj. świętokrz.

7,97

6,45

4,65

2,65

4,33

26,03

kraj

8,0

6,46

4,87

2,64

4,57

26,6

SP w Mieczynie

 

 

2006

8,17

8,5

5,05

2,42

4,58

28,75

gmina Krasocin

7,34

7,03

3,46

2,32

3,29

23,44

pow. włoszczowski

7,68

6,86

4,19

2,43

3,89

25,06

woj. świętokrz.

7,56

6,64

4,14

2,37

3,64

24,36

kraj

7,7

6,9

4,5

2,4

3,9

25,3