Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej.

Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W sali zazielenił się kącik przyrody. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.
Witając wiosnę, 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu „Dzień – Kolory Wiosny”. Każde dziecko w tym dniu miało przebrać się w strój symbolizujący wiosnę. Mieliśmy : bociana, motylki, wiosenne kolorowe sukienki.

Panią Wiosnę witaliśmy na wiosennym spacerze z Gaikiem. Wszystkie przedszkolaki przemaszerowały barwnym pochodem, trzymając w rękach kolorowe wstążki gaika- wiosenne symbole wiosny. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku.

Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022
Powitanie Wiosny w przedszkolu 2022