W tym roku szkolnym to nam przypadł zaszczyt przygotowania jasełek. Wobec tego z zaangażowaniem uczyliśmy się wierszyków o Bożym Narodzeniu, tekstów kolęd i pastorałek.

Wystąpiliśmy w roli Maryi, Józefa, trzech mędrców, aniołów, pastuszków, kolędników oraz gwiazdki. W pięknych strojach i świątecznej scenerii zaprezentowaliśmy przedstawienie dwukrotnie: podczas wigilii szkolnej oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.