22 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się wieczór z lekturą zorganizowany dla uczniów klas VII i VIII przez panie: Wandę Wilczyńską i Agatę Szymczyk. Celem spotkania było swobodne posługiwanie się treścią lektur szkolnych. Uczniowie pracowali w trzech zespołach.

Ich zadaniem było przygotowanie inscenizacji na podstawie dramatów: „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Balladyny” Juliusza Słowackiego i „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści lektur szkolnych, umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji oraz odpowiedzialnością potrzebną w pracy zespołowej. Młodzi artyści nie tylko mieli możliwość rozwijania zdolności aktorskich i artystycznych, ale również wyrabiali skłonność do autorefleksji i krytycznego myślenia oraz przygotowywali się do egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej. Po pracach odbywających się w grupach i wspólnym posiłku wszyscy uczestnicy zaprezentowali fragmenty ww. dzieł. Na uwagę zasługiwały niektóre kreacje aktorskie, kostiumy oraz niekonwencjonalne wykorzystanie dostępnych przedmiotów na rekwizyty i elementy dekoracji.
Zajęcia te były przeprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej i stały się jednym z działań Tygodnia Kultury Języka w naszej szkole.