Spotkanie na sali gimnastycznej

We wtorek tj.9 marca 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 z przedstawicielką KRUS-u panią Pauliną Stryjewską - starszym inspektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie.

Przeprowadziła ona ciekawe warsztaty na temat ,,Niebezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie rolnym”.

Celem spotkania było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Prowadząca przypomniała o Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat wypadkom zapobiegamy” , w którym może wziąć udział każdy uczeń. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali smycze na klucze i książeczki z ilustracjami.

Uczennice z rozsypanki literowej układają pełną nazwę KRUS Uczestnicy spotkania z książeczkami i smyczami Pani Paulina Stryjewska prezentuje ilustracje dotyczące bezpiecznej obsługi maszyn rolniczych