7 czerwca nasi uczniowie z klas 0 – V uczestniczyli w wycieczce do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie. Biblioteka ta rozpoczęła właśnie realizację projektu: ,,Od ziarenka do bochenka”, w którym brały udział dzieci z naszej szkoły.

W bibliotece p. Danuta Libera-prezes Klubu Seniora w Krasocinie, emerytowana nauczycielka przeczytała opowiadanie pt. Mieszkać ładnie oraz Dorastanie z książki Zwyczaje rodzinne, dom polski Zuzanny Śliwy. Następnie omówiliśmy przeczytany tekst, nawiązując do tego, co pamiętamy z naszego dzieciństwa i dyskutując, jak wyglądała praca na wsi kiedyś i dziś. Uczniowie wykonali także pracę plastyczną – Kurpiowskiego Kogutka – charakterystyczną ozdobę wiejską. Dużą atrakcją dla dzieci i ciekawą lekcją historii były warsztaty prowadzone przez profesjonalnego animatora Grzegorza Szymańskiego – wieloletniego edukatora zagrody Ostoja Dworska w Leśnicy. Pan Grzegorz jako Chłop Świętokrzyski, tzw. Pietrek, w tradycyjnym chłopskim odzieniu, w sąsiedztwie dawnego wozu chłopskiego, wypełnionego workami zboża, opowiadał o dawnej, pięknej wsi. Ta część warsztatów odbywała się w scenerii zabytkowego ,,Wiatraka”, gdzie obecnie znajduje się Krasockie Muzeum Chleba. Podczas tych zajęć uczniowie poznali dawne życie na wsi, trudy pracy rolników, podstawowe rodzaje zbóż oraz kolejne etapy powstawania chleba. Dzieci tworzyły także pracę plastyczną, z wykorzystaniem różnych rodzajów ziaren oraz uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych popularnych na dawnej wsi. Po warsztatach uczniowie zwiedzili 100- letnie Krasockie Muzeum Chleba.
Na zakończenie dzieci otrzymały słodki upominek oraz gadżety z logo biblioteki i Krasockiego Muzeum Chleba.

Serdecznie dziękujemy organizatorom projeku i Pani Danucie za wspaniale spędzony dzień!