Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w szkolnym konkursie wiedzy z języka angielskiego organizowanym przez p. Marię Gacia. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia leksykalne i gramatyczne zawarte w podstawie programowej. Celem konkursu jest motywowanie do nauki języka angielskiego oraz promowanie osiągnięć uczniów.

W tym roku do konkursu w formie ustnej przystąpiły także przedszkolaki oraz 6-latki. Medale pamiątkowe klasowym Mistrzom Języka Angielskiego wręczyła dyrektor szkoły Małgorzata Klimczyk- Karpińska. Uczniowie otrzymali także dyplomy, upominki, książki, słowniki i oceny celujące z języka angielskiego.
A wyniki konkursu są następujące:

Grupa 5-latki:
I miejsce - Miłosz Sornat
II miejsce - Julian Klimczyk, Ada Stefańczyk
III miejsce - Natan Klimczyk

Grupa 6-latki:
I miejsce - Maja Sornat
II miejsce - Antoni Sobczyk
III miejsce - Maria Gągorowska

KLASA I
I miejsce - Oliwia Nogły
II miejsce - Lena Sobczyk

KLASA II
I Miejsce - Amelia Robak
II miejsce - Kornelia Kuśmierczyk
III miejsce - Maja Klimczyk

KLASA III
I miejsce - Filip Klimczyk
II miejsce - Adam Malicki
III miejsce - Maria Soboń

KLASA IV
I miejsce - Szymon Sornat
II miejsce - Ksawery Frączek

KLASA V
I miejsce - Marika Stanior-Chruściel
II miejsce - Olga Korzep

KLASA VI
I miejsce - Szymon Wydrych
II miejsce - Miłosz Skowron
III miejsce - Tamara Robak

KLASA VII
I miejsce - Dominik Zasada
II miejsce - Mikołaj Palac, Tatiana Siwek
III miejsce - Daniel Jordan

KLASA VIII
I miejsce - Paulina Mróz
II miejsce - Mateusz Kozieł, Jakub Taras
III miejsce - Zuzanna Sobczyk

Gratulacje.