Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych. Celem EDJO jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować, a także propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią.

Pod opieką pani Beaty Bartosik uczniowie wykonali gazetkę tematyczną, na której pojawiły się flagi państw Europy oraz ciekawostki językowe. Natomiast na lekcjach języka angielskiego z p. Marią Gacia uczniowie poznawali idiomy i przysłowia . Następnie ochotnicy wzięli udział w teście sprawdzającym ich wiedzę .

Organizatorzy