21 listopada 2022r. odbył się apel, podczas którego uczniowie klasy IV pod kierunkiem p. Marii Gacia przypomnieli czym jest Konwencja o Prawach Dziecka oraz opowiedzieli o zasadach respektowania ich praw. Wszystkie dzieci mają takie same prawa – nie ma gorszych ani lepszych dzieci!

Dziecko ma prawo do korzystania z książek, gazet, internetu – choć rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad tym, z czego i jak długo korzysta. Zadaniem dorosłych jest chronić dziecko przed przemocą.

Podczas prezentacji wybrzmiały także bardzo ważne słowa znanego pedagoga Janusza Korczaka:

 "Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Im mizerniejszy poziom duchowy, bezbarwniejsze moralne oblicze, większa troska o własny spokój i wygodę, tym więcej zakazów i nakazów, dyktowanych pozorną troską o dobro dziecka. Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli mu nie dać pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia – a serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości.”

#dzieńprawdziecka