Jeśli lubisz fotografować i jednocześnie zachwyca Cię nasza piękna okolica w jesiennej szacie, zapraszamy do nadsyłania zdjęć na konkurs organizowany przez Mały Samorząd Uczniowski z opiekunem panią Urszulą Dudek.

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Nasza okolica w obiektywie”

1. Organizatorem jest Mały Samorząd Uczniowski z opiekunem panią Urszulą Dudek.

2. Celem konkursu jest ukazanie przyrodniczych walorów okolicy .

3. Konkurs ma na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna okolicy oraz prezentację ich twórczości.

4. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 1-6.

5. Wszystkie fotografie mają być wykonane na terenie gminy i maja nawiązywać do przyrody.

6. Na konkurs każdy uczestnik może dostarczyć do 5 zdjęć.

7. Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone następującymi danymi : imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania.

8. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia :

I edycja – jesień do 31 grudnia 2012

II edycja – zima do 28 lutego 2013

III edycja – wiosna do 30 kwietnia 2013

9. Komisja zostanie powołana przez organizatora.

10. Spośród wszystkich prac komisja wybierze najlepsze prace konkursowe.

11. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto wybrane zdjęcia , lista zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.

12. Zostanie zorganizowana również wystawa konkursowa.

Opiekun MSU