Dnia 16 grudnia 2013 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej w Językach Obcych.

Celem konkursu była prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas 4-6 ze Szkół Podstawowych należących do Gminy Krasocin. Prezentacja drzemiących w dzieciach talentów wokalno-tanecznych i językowych wniosła wiele radości i optymizmu w tym wspaniałym okresie przedświątecznym. Konkurs odbył się z podziałem na dwie kategorie - piosenka anglojęzyczna i piosenka niemieckojęzyczna.

Komisja oceniająca występy zwracała szczególną uwagę na poprawność językową oraz ogólne wrażenie artystyczne. W kategorii piosenka anglojęzyczna zwyciężyła Gabriela Rogala ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, drugie miejsce zajęła Maja Banaś , uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Bodzioch- reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie. W kategorii piosenka niemieckojęzyczna pierwsze miejsce zajęła Dominka Solarska z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, drugie miejsce zdobyła Eliza Gacia , uczennica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, natomiast na trzecim miejscu znalazła się Eliza Palac - uczennica Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Wójt Gminy Krasocin , Pan Ireneusz Gliściński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieczynie, Pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy pięknych prezentacji artystycznych.