W dniu 26 marca 2015 w Domu Kultury we Włoszczowie odbyły się eliminacje hufcowe harcerskiego konkursu recytatorskiego  „Strofy o Ojczyźnie”. 

Naszą szkolę w kategorii klas młodszych reprezentowała uczennica klasy II Klaudia Stępień, natomiast klasy starsze reprezentowała uczennica klasy V Natalia Pianka. Uczennice, pod kierunkiem pań Lidii Siwek i Wandy Wilczyńskiej, przygotowały wspaniałe prezentacje poezji i prozy korzystając z dorobku poety ludowego Feliksa Raka z Borowca i Adama Mickiewicza.

Dziewczęta zaprezentowały się pięknie i wyrecytowały, każda w swej kategorii, III miejsce.
Składamy gratulacje i podziękowanie za godne reprezentowanie naszej szkoły.