We wtorek 1 września 2015 roku przy pięknej, słonecznej pogodzie uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uroczyście przywitali nowy rok szkolny 2015/2016. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto  wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska. Swoje wystąpienie zakończyła życzeniami. Uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi życzyła samych sukcesów i wielu radości w nadchodzącym roku szkolnym.  Następnie uczniowie klasy czwartej zaprezentowali program artystyczny,  który zawierał humorystyczny montaż słowno – muzyczny.

Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na mszę świętą w kaplicy. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.