W dniu 14 września uczniowie I klasy naszej szkoły uczestniczyli w akcji profilaktyczno - edukacyjnej pod nazwą „Kochane Pierwszaki", zorganizowanej przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach.

Impreza odbyła się na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce-Nowinach.
Uczniowie klas I z 67 szkół naszego województwa  wspaniale bawili się i uczyli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Pierwszaki w atrakcyjny sposób poznawały  podstawowe  zasady bezpieczeństwa. Mogły  obejrzeć radiowóz, motocykl policyjny, wóz strażacki, karetkę pogotowia, zrobić sobie zdjęcie i zwyczajnie porozmawiać  z policjantem, strażakiem, lekarzem. Wszystkim bardzo podobała  się tresura psa służbowego. Nasi uczniowie mieli także okazję porozmawiać z panią redaktor Radia Kielce i udzielili krótkiego wywiadu. Wszystkie działania odbywały się w atmosferze bezpiecznej zabawy i integracji dzieci z różnych środowisk.