Napis: KONKURS

Regulamin.
Cele konkursu
- wzbogacanie zakresu słownictwa,
- motywowanie do nauki języka angielskiego, 
- promowanie osiągnięć uczniów.

Termin: 22 marca 2021 r. dla uczniów kl. II, III oraz 24 marca 2021 dla uczniów kl. I.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu na późniejszy.

Zasady:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.
  • Konkurs będzie miał formę pisemną, odbędzie się stacjonarnie w szkole i obejmie następujące zagadnienia:
  • Klasa I : kolory, plac zabaw, rodzina, zabawki, zima, części ciała, liczebniki, święta Bożego Narodzenia, pytanie o ilość How many?; liczebniki 1-10, udzielanie podstawowych informacji na swój temat np.. Ile masz lat? Jak masz na imię?
  • Klasa II: liczebniki 1-50, potrawy, rodzina, zima, święto Dziękczynienia, Święta Bożego Narodzenia, miejsca w mieście, części twarzy i ciała, udzielanie podstawowych informacji na swój temat np. ile masz lat? Gdzie mieszkasz?
  • Klasa III: posiłki, godziny, szkoła, rodzina, zima, święta Bożego Narodzenia, Święto Dziękczynienia, cechy wyglądu zewnętrznego człowieka, liczebniki 1-100, czynności, zaimki he, she, udzielanie podstawowych informacji na swój temat np. Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Skąd pochodzisz?
  • Wymagana jest pełna poprawność udzielanych odpowiedzi.
    Za każdą poprawną odpowiedź przyznany będzie 1pkt. Za odpowiedź niepoprawną lub niepełną uczestnik otrzyma 0 pkt.
  • Dla zwycięzców przewidziano upominki, dyplomy. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego p. Maria Gacia.