Dnia 29 stycznia 2010 roku w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Komisji Konkursu "Nasza przyszłość z 4H". Został on zorganizowany przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce i Ambasadę USA w Warszawie.

Komisja Konkursu "Nasza przyszłość z 4H" obradowała w składzie:

  • Stanisława Kwaśniewska - Przewodnicząca Komisji z Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków,
  • Katarzyna Boczek - Prezes Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce,
  • Eric Wenberg - Ambasada USA w Warszawie,
  • Agata Kingsbury - Ambasada USA w Warszawie,
  • Elżbieta Wawreniuk - Redakcja Agro.

Do konkursu przystąpiło łącznie 39 Klubów 4H z całej Polski. Po wspólnych naradach, zgodnie z regulaminem konkursu Komisja spośród 70 nadesłanych prac wyłoniła 9 zwycięskich i 3 wyróżnione plakaty z podziałem na trzy kategorie wiekowe. I tak w ramach konkursu zostały nagrodzone następujące Kluby:

I grupa wiekowa kluby szkolne do 10 lat:

I.miejsce ·- Klub POLNE KWIATKI z Zembrowa (woj. mazowieckie),

II. miejsce - Klub ISKRA z Ożarowa (woj. świętokrzyskie),

III. miejsce ·- Klub ORLIKI z Mieczyna (woj. świętokrzyskie),

Do konkursu przygotowywała uczniów pani Lidia Siwek. Serdeczne gratulacje !!!

Małgorzata Klimczyk - Karpińska

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin