MIŚ  CZYLI  MY I  ŚWIAT

Gazetka redagowana jest pod kierunkiem pań: Agaty Szymczyk, Wandy Wilczyńskiej i Marii Gacia


Dostępne numery:

Nr 1/2003 Nr 2/2003 Nr 1/2004 Nr 2/2004 Nr 3/2004
Nr 6/2005 Nr 7/2005 Nr 8/2005 Nr 3/2006 Nr 1/2008
Nr 1/2009 Nr 2/2009 Nr 1/2010 Nr 1/2011 Nr 2/2011
Nr 1/2012 Nr 1/2013      

 

 

 

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin