Wójt Gminy Krasocin wręcza nagrodę uczennicy Oldze Korzep

06 marca 2023 roku podsumowano IV Gminny Konkurs Informatyczny: „Jestem Bezpieczny   w Sieci”. Celem  konkursu było promowanie wśród dzieci idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. 

Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych - klasy I-IV i klasy V-VIII. Uczennica naszej szkoły- Olga Korzep zajęła III miejsce w kategorii klasy V-VIII.

Gratulujemy.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin