Ksawery Frączek z klasy II został laureatem Powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem: „Smog wrogiem człowieka” organizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Ksawery zajął II miejsce w kategorii wiekowej 8-10 lat.

Na konkurs wpłynęło 186 prac. 5 listopada w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką smogu i konsekwencji z nim związanych; rozpowszechnienie akcji mającej na celu poprawę środowiska naturalnego i uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz zachęcenie do przedstawienia swoich wizji.  Konkurs miał za zadanie również rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu substancji szkodliwych na zdrowie oraz komfort życia; rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną; uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza i pięknem najbliższej okolicy oraz rozwijanie umiejętności ich obserwacji i interpretacji przez plastykę, zabawę i wykorzystanie kreatywności, zdolności twórczych i oryginalności dzieci i młodzieży. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Irena Kukla

 

   

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin