W dniu 15 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości podsumowania XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie i uroczystości nadania bibliotece imienia Feliksa Raka.

W uroczystościach wzięło udział wiele znakomitych gości. Zebranych powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie Magdalena Kowalczyk. Pani dyrektor odczytała także Uchwałę Nr XIII/112/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie. Następnie wnukowie Feliksa Raka – Bożena i Jan Gacia wraz z dyrektorem biblioteki panią Magdaleną Kowalczyk, Wójtem Gminy Krasocin panem Ireneuszem Gliścińskim oraz wieloletnim opiekunem dorobku literackiego Feliksa Raka panem Tadeuszem Stolarskim dokonali przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia kącika pamięci Feliksa Raka w bibliotece.

W dalszej części spotkania przedstawiono zwycięzców konkursu w różnych kategoriach. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Maria Malicka – uczennica klasy III, Miłosz Skowron z klasy IV i Karolina Bednarska z klasy VIII. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez: Wójta Gminy Krasocin, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Oficynę Wydawniczą STON2, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach oraz Bank Spółdzielczy we Włoszczowie.

Wyjątkowe w tym roku uroczystości w bibliotece uświetnił piękny recital pani Iwony Duszy (wokal) i pana Ireneusza Gliścińskiego (muzyka) promujący ich najnowszą płytę z poezją Feliksa Raka „Gdzie są Ci ludzie”. Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali płyty artystów „Dla swej matki” i „Gdzie są ci ludzie”, a także pamiątkowy medal z wizerunkiem Feliksa Raka i herbem Gminy Krasocin wybity specjalnie dla uczczenia uroczystości nadania imienia bibliotece.

 

  

  

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin