Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 2021/2022

  Przewodniczący – Daniel Jordan

Zastępca przewodniczącego – Tatiana Siwek

Skarbnik – Kamil Łapot

Sekretarz – Szymon Wydrych, Mikołaj Palac

Opiekunem SU jest pani mgr Maria Gacia.

Samorząd działa według opracowanego planu. Bierze udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych. Organizuje imprezy ogólnoszkolne (dyskoteki, mikołajki, Dzień Nauczyciela, Wigilia szkolna itp.). Prowadzi działalność charytatywną – WOŚP, Fundacja „Pomóż i Ty”, Szlachetna Paczka, pomoc osobom chorym, itp.. Pomaga słabszym i zagrożonym. Przygotowuje informacje z życia szkoły na szkolną stronę Internetową.

 

 

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin