W poniedziałek 16 października 2023 r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska, witając obecnych w tym dniu Wójta Gminy Krasocin p. Ireneusza Gliścińskiego i kierownik CUW w Krasocinie p. Irenę Kuśmierczyk.

Dyrektor podziękowała przedstawicielom organu prowadzącego i nauczycielom za zaangażowanie, wsparcie oraz pomoc w tworzeniu bezpiecznej, przyjaznej i sprzyjającej rozwijaniu talentów i umiejętności szkoły. Podkreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej to wspólne święto całej społeczności szkolnej, a sprawnie funkcjonująca szkoła to także zasługa pracowników obsługi, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki i rodziców, którzy wspierają nauczycieli w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży. Wybrzmiały również słowa uznania i podziękowania dla nauczycieli i uczniów za wspaniałe wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty, który odbył się  w maju 2023 roku.

Wójt Gminy Krasocin p. Ireneusz Gliściński uhonorował nagrodami nauczycielkę mgr Agatę Szymczyk oraz dyrektor szkoły mgr Małgorzatę Klimczyk-Karpińską. Nagrody Wójta przyznawane są za osiągnięcia uczniów w konkursach wojewódzkich. W ubiegłym roku nasz uczeń Mikołaj Palac uzyskał tytuł finalisty w VII Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, do którego przygotowywała go pani Agata Szymczyk. Wójt dziękował dyrektor szkoły, nauczycielom oraz uczniom i rodzicom za aktywną pracę, dzięki której nasza gmina zyskuje tak dobre wyniki na tle powiatu. W tym roku uzyskaliśmy drugie miejsce w powiecie w rankingu szkół z najwyższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty. Osiągaliśmy również liczne  sukcesy w konkursach o zasięgu gminnym i powiatowym. 

Nagrody dyrektora i podziękowania za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymały nauczycielki: mgr Małgorzata Sornat i mgr Maria Gacia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i wręczyli kwiaty pani dyrektor oraz przedstawicielom organu prowadzącego szkołę.

W drugiej części uroczystości wystąpili uczniowie klas V-VIII, którzy przy wsparciu nauczycielki p. Marii Gacia zaprezentowali ciekawy program artystyczny, humorystycznie nawiązujący do życia szkolnego widzianego z perspektywy uczniów oraz nauczycieli. Zaprezentowana została również barwna  i wzruszająca inscenizacja z wykorzystaniem utworów musicalowych, w której uczniowie dali popis swoich talentów wokalnych i aktorskich. Nie zabrakło poezji i refleksji na temat prawdziwej roli ucznia i nauczyciela. Ze sceny padło zdanie, że: "dopiero życie jest tym prawdziwym uniwersytetem, w którym uczeń pytany jest co dzień i co godzinę".

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli słodkie upominki i złożyli życzenia pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, swoim kolegom i koleżankom. 

Z całego serca dziękujemy Radzie Rodziców i przewodniczącej p. Anecie Chruściel za współpracę i zakup słodkości dla naszych uczniów oraz za poczęstunek przekazany pracownikom szkoły . 

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin