W dniu 25 października uczniowie naszej szkoły: Tamara Robak, Marika Stanior-Chruściel, Szymon Wydrych i Miłosz Skowron wraz z opiekunem panią Agatą Frączek wzięli udział w inauguracji działalności Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w Kielcach.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego. Następnie w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, po słodkim poczęstunku na seminaryjnym refektarzu, ks. mgr Waldemar Wiśniowski dokonał prezentacji obecnych szkół. Na terenie Diecezji Kieleckiej działa 41 szkół, które przyjęły jako swojego patrona osobę świętą lub błogosławioną. 

„Celem Rodziny Szkół jest troska o wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiają święci i błogosławieni. Pragniemy propagować nauczanie świętych i błogosławionych w sferze duchowej, jak i materialnej poprzez organizowanie: konkursów, pielgrzymek, zjazdów, akcji charytatywnych i innych. Ważnym zadaniem będzie współpraca i budowanie więzi między placówkami oświatowymi, które należą do Diecezjalnej Rodziny Szkół” - mówił ks, Wiśniowski.

Do zebranych swoje słowo skierował Biskup Jan Piotrowski oraz Dyrektor Referatu Katechetycznego ks. dr Paweł Ścisłowicz.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin