Przez cały marzec 2024 r. nasza szkoła brała udział w wybranych lekcjach organizowanych przez  Polskie Centrum Programu Safer Internet.  Saferinternet.pl – to projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.

Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Klasy I-III pod opieką pani Agnieszki Siwek-Boruszka uczestniczyły w lekcjach pt. Sieciaki – poznaj bezpieczny Internet, Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa. Natomiast klasy IV-VIII pod opieką pań: Barbary Kmiecik i Agaty Szymczyk oglądały lekcje na temat: Jak odróżnić fake od newsa?, Prywatność w sieci – czemu jest ważna i jak ją chronić?, Cyberprzemoc․ Co mogę zrobić i jak reagować?

Po każdej lekcji online uczniowie mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami na temat usłyszanych informacji, a także ocenić ich przydatność.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin