„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” - hasło Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pozostaje niezmienne. 17 listopada przeprowadzono w naszej szkole, już po raz kolejny, akcję  edukacyjną polegającą na sprawdzeniu znajomości tabliczki mnożenia, nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych.

Na specjalnie przygotowanym stanowisku czekały na wszystkich chętnych zadania do rozwiązania. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 5 pytań było nagradzane odznaką Eksperta Tabliczki Mnożenia, poświadczoną specjalnym, imiennym certyfikatem. Zespół egzaminatorów z klas V-VIII na każdej przerwie miał ręce pełne pracy. Nad całością Akcji czuwały koordynatorki: pani Barbara Kmiecik i pani Agata Szymczyk.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę sprawdzić się i mamy nadzieję, że w przyszłym roku także usłyszycie o naszej akcji.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin