Absolwenci szkoły 2023

W piątek 23 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Pomimo trudnych warunków pogodowych i braku prądu, całej społeczności szkolnej udało się dotrzeć do szkoły i zgromadzić w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. poprowadzonej przez ks. Marka Szybę.

Część oficjalną uświetniło przemówienie pani dyrektor Małgorzaty Klimczyk- Karpińskiej, która skierowała do absolwentów oraz wszystkich uczniów podziękowania i gratulacje za ich wytężoną pracę i aktywność w różnych dziedzinach szkolnego życia. Dyrektor podziękowała również nauczycielom i pracownikom szkoły za kolejny wspólny rok pełen pracy i sukcesów, za wysiłek włożony w wychowanie i edukację uczniów.

W dalszej części uroczystości, uczniowie klasy ósmej, w obecności dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców,  z wdziękiem zatańczyli poloneza autorstwa Wojciecha Kilara. W tym dostojnym, uroczystym tańcu towarzyszyli im koledzy i koleżanki z klasy VII oraz VI. 
Następnie, w  programie artystycznym pod kierunkiem p. Marii Gacia, wystąpili uczniowie klasy VIII, którzy podziękowali pani dyrektor, rodzicom i swoim wychowawcom za wspólnie spędzone lata nauki. Dziękowali za wsparcie tym, którzy towarzyszyli im na każdym etapie edukacji, za przekazywaną wiedzę oraz za umiejętne stawianie pytań i pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi. Tradycyjnie, absolwenci przekazali pamiątkowe zdjęcie, które będzie nam przypominać ten wspólny czas spędzony w szkole. Następnie, indywidualnie dziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając kwiaty i słodkie upominki. 

W interesującym programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie klasy VII i VI, przygotowani przez p. Barbarę Kmiecik. Wierszem i piosenką podziękowali swoim kolegom z klasy VIII za lata pełne nauki i zabawy, za przyjaźń i wspólne poznawanie otaczającego świata. Uczniowie przekazali pamiątkowe statuetki i maskotki swoim starszym kolegom, wyrażając nadzieję na to, że ich wspólna podróż nie kończy się w murach szkoły. Z ust siódmoklasistów padły piękne słowa nawiązujące do pasji, talentów i osobowości absolwentów. 

Następnie, nadszedł  czas na wręczenie świadectw i dyplomów. W pierwszej kolejności swoje ostatnie świadectwa szkoły podstawowej odebrali absolwenci. Dyrektor szkoły wręczyła dyplomy i nagrody książkowe uczniom klas IV-VII, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Prymus Roku , uczeń klasy IV Patryk Stępień, odebrał statuetkę za najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie. Pamiątkowe statuetki powędrowały także do uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym. Dyplomy otrzymali uczniowie, którzy z zaangażowaniem pełnili funkcje w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie klas I-III otrzymali dyplomy za osiągnięcia w konkursach "Mistrz Ortografii" oraz "Najładniejszy zeszyt’". Rodzice wyróżnionych za wyniki w nauce uczniów odebrali listy gratulacyjne z rąk dyrektor szkoły. 

Uroczystość zakończyła się pożegnaniem dwóch nauczycielek, które w tym roku zakończyły swoją wieloletnią pracę zawodową i przeszły na zasłużoną emeryturę: panią Mieczysławę Ciszek - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i historii oraz  panią Alinę Sakwa. Dyrektor szkoły, wręczając pamiątkowe grawertony, wyraziła uznanie i wdzięczność za wieloletnią pracę i edukacje oraz wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Następnie, przedstawicielki grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły wręczyły im kwiaty. 

Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023
Zakończenie roku szkolnego 2023

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin