4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Program 4H powstał w USA na początku wieku. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head - głowa, Heart - serce, Hands - ręce i Health - zdrowie. Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata. Program 4H rozwija się na terenie całej Polski, głównie na terenach wiejskich. Obecnie w ruchu 4H zaangażowanych jest ponad 10 tys. osób.

Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce została założona w sierpniu 1993. Powstała w celu zdobywania funduszy na programy 4H oraz koordynowania młodzieżowych programów 4H w skali całego kraju.

Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządami powiatowymi i gminnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Fundacja przygotowuje programy edukacyjne, prowadzi szkolenia i seminaria, publikuje projekty, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz organizuje wymianę międzynarodową.

Zgodnie ze swoją misją, Fundacja opracowuje i prowadzi programy edukacyjne. Wszelkie działania, którym przyświeca motto: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze" mają dopomóc polskiej młodzieży stać się samodzielnymi i wartościowymi członkami demokratycznego społeczeństwa. Przygotowuje młodych mieszkańców wsi do życia w nowych zmieniających się warunkach nie zapominając o tradycji regionu, dziejach i kulturze polskiej. Dzięki realizowanym projektom aktywizują się środowiska lokalne. Do pracy z młodzieżą włączają się rodzice, samorządy, kościół.

Przez ostatnie trzy lata Fundacja koncentrowała swoje wysiłki na prowadzeniu ogólnopolskich programów edukacyjnych z zakresu: przywództwa, małej przedsiębiorczości, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, pedagogiki zabawy, ochrony dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się także przydzielaniem grantów na projekty realizowane w poszczególnych województwach. Fundacja promuje idee 4H poprzez organizację spotkań, konferencji, audycji radiowych i artykułów w prasie.

Siedziba Fundacji Edukacyjnej 4H mieści się w w Warszawie, w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy ul. Wspólnej 30, na 5 piętrze, w pokoju 547.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin