Stroiki świąteczneORLIKI - to nasza nazwa. Klub funkcjonuje w szkole od roku 2006/07. Jego opiekunką  jest pani Lidia Siwek. Każdego roku wzrasta wśród uczniów zainteresowanie jego ideą.

W myśl naszego przewodniego hasła "Uczyć się działając",  współpracując z Samorządem Uczniowskim, angażujemy się w życie szkoły i środowiska.

Orliki to patrioci

W rocznicę Odzyskania Niepodległości uczestniczyliśmy w wojewódzkim rajdzie "Szlakiem miejsc pamięci narodowej". Braliśmy również udział w konkursie "Legendy i podania powiatu włoszczowskiego" organizowanym przez Starostwo Powiatowe. Dwaj nasi uczniowie z kl. VI Wojciech Siwek i Tomasz Siwek zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody.

Orliki pomagają innym

Ze zgromadzonych i pozyskanych klubowych środków sfinansowaliśmy wyjazdy do teatru i na rajd kolegom z rodzin mających trudności finansowe. Zbieraliśmy również odzież dla rodzin będących w trudnej sytuacji.

Orliki dziękują

W okresie świątecznym robiliśmy stroiki i wraz z życzeniami ofiarowaliśmy je naszym nauczycielom, pracownikom obsługi, emerytowanym pracownikom szkoły, naszym władzom i sponsorom. Aktywnie włączyliśmy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaliśmy program artystyczny a także klubowe ciasto o nazwie "bananowiec". Środki ze sprzedaży ciasta wspomogły WOŚP.

Wyrażamy wdzięczność i szacunek

Orliki składają życzenia świątecznePamiętamy o naszych babciach i dziadkach i z okazji ich święta śpieszymy z życzeniami i programem artystycznym dla nich.

Aktywnie działamy

  • bierzemy dział w imprezach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, instytucje środowiskowe szkolne
  • współpracujemy z organizacjami szkolnymi, środowiskowymi
  • organizujemy rożne imprezy
  • uczestniczymy w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując zadowalające lokaty.

Nasze sukcesy:

  • wojewódzki konkurs "Zapomniane zawody" – wyróżnienie
  • wojewódzki konkurs "Bezpieczna wieś naszą przyszłością"- III miejsce
  • powiatowy konkurs "Legendy naszej ziemi" - III miejsce
  • wojewódzki konkurs " W starym domu" - II miejsce
  • ogólnopolski konkurs „Nasza przyszłość w 4H”  -III miejsce

We współpracy z Klubem Kraski w Krasocinie opracowano projekt pt: Skąd nasz ród” Dzięki temu nasi klubowicze uczestniczyli w wielu imprezach. Szczególnie wiele atrakcji przeżyli wszyscy podczas wycieczki do Gniezna, Zuzeli (miejsca narodzin naszego patrona Prymasa Tysiąclecia), Biskupina, Ostrowa Lednickiego. Po drodze odwiedziliśmy także Włocławek, Licheń.

Uczestnictwo w klubie 4H dla wielu uczniów stanowi wspaniałe miejsce dla odkrywania siebie samego, łamania barier emocjonalnych, rozwijania talentów, zainteresowań.

Lidia Siwek

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin