Kacper Jakub Łapot został finalistą XIV Konkursu Humanistycznego, którego celem jest wspieranie  i  rozwijanie zainteresowań  oraz uzdolnień uczniów.

Ma on również za zadanie pogłębianie  ich  wiedzy  i  umiejętności w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, edukacji artystycznej i medialnej. Wiadomości i umiejętności z języka polskiego, historii i sztuki Kacper poszerza pod kierunkiem pani Wandy Wilczyńskiej.
Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin