22 czerwca 2017 roku w Publicznej Bibliotece w Krasocinie na sesji Rady Gminy wójt Ireneusz Gliściński wręczył nagrody finansowe uzdolnionej młodzieży za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

Wśród zaproszonych gości znalazł się jeden z uczniów naszej szkoły Kacper Jakub Łapot – finalista XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego obejmującego wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i plastyki. Na spotkaniu byli obecni również rodzice ucznia – państwo Justyna i Marcin Łapotowie oraz dyr szkoły pani Małgorzata Klimczyk – Karpińska i nauczyciel przygotowujący do konkursu pani Wanda Wilczyńska. 

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin