22.06.2021 r. na sesji Rady Gminy Krasocin nastąpiło  uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Wśród uhonorowanych osób znalazło się dwoje uczniów Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.

Medal, wręczony przez świętokrzyskiego wicekuratora oświaty panią Katarzynę Nowacką, oraz nagrodę Wójta Gminy Krasocin otrzymała Tatiana Siwek za zdobycie tytułu laureata III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego.  To osiągnięcie zwalnia uczennicę z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego oraz daje wolny wstęp do wybranej szkoły średniej.

Nagrodę Wójta Gminy Krasocin otrzymał również Filip Stępień za zostanie finalistą IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. 

Na uroczystość byli również zaproszeni: dyrektor naszej szkoły pani Małgorzata Klimczyk, nauczycielka języka niemieckiego pani Beata Bartosik przygotowująca laureatkę Tatianę Siwek, nauczycielka języka polskiego pani Wanda Wilczyńska przygotowująca finalistę Filipa Stępnia oraz rodzice zaproszonych ww. uczniów.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin